Teen Bantoe-onderwys

Hoeveel jaar is dit nou al sedert die ondergang van die Afrikaner staat?

Die antwoord daarop moet dieselfde hoeveelheid tyd wees as wat die nuwe ‘Bantoe-onderwys’ ingefaseer is. Dit wil sê vir die laaste twintig en wat jare word daar ‘n nuwe soort van ‘Bantoe-onderwys’ toegepas, maar hierdie keer nie deur die Wit man op die Swarte afgedwing nie, maar andersom. ―

Wie ookal ‘n vinnige blik oor die propaganda of „skoolwerk” wat deesdae vir Afrikaanse kinders voorgedis word werp, sal die waarheid van bg. nie betwis nie. Die Bantoe staat (maar in waarheid soos elke ander staat ter wêreld), gebruik liefs die openbare skoolcurriculem om sy sienswyses en politiese lieflingsteroieë op die jeug aftedwing.

Hierdie soort van vroegtydse inenting met polities gelaaide leuens is skoon genoeg om meeste mense se monde op belangrike sake heeltemal toe te snoer. As die staatskole bv. sê Apartheid was onderdrukking van die Swarte deur die Blanke, Duitse Nasionaal Sosialisme was die grootste euwel ter aarde, BEE of transfromasie of watookal is moreel geregferdig edm.; sal meeste mense nie tweemaal oor hierdie sake dink of dit bevraagteken nie.

Die staat se leerplan is tewens so vervooroordeeld teenoor Witmense en op so ‘n lae ontwikkelingspeil geset, dat dit ‘n wonderwerk is as daar enige leering of verstandelike ontwikkeling nog in hierdie plekke kan plaasvind. Mens sien bv. ‘n ongoddelike aantal spel en taalfoute in Matriek vraestelle en take – wat reeds oorbelaai is met kwessies soos: „Wat behoort die media te doen om rasisme te bekamp”, „Watse voorstelle sou jy maak vir die regering om xenefobia en werkloosheid te beveg”, „Noem voorbeelde van hoe mens regstellende aksie kan toepas” ens.

Daarby word skoolkinders al vroeg voorgesê dat as hulle dalk bietjie verveeld sou wees hierdie vakansie, kan hulle gerus in een van Netwerk24 se propaganda kanale gaan loer vir iets wat na hulle smaak sal wees. ― Alle gevallestudies kom uit een van hierdie mediahuis se koerante of propagandamediums, dit word dan ook in eksamens en toetse gebruik en verseker dat geen kind sy skoolloopbaan deur kan maak sonder om deur die gif van moderniteit besmet te word nie. Dat die staatskole ook dan Netwerk24 se nuusartikels in hulle skoolcurriculem gebruik behoort geen twyfel te laat oor die twee se samehangendheid nie: die Bantoe staat is afhankelik van die „vrye pers” en omgekeerd. Ja daar mag konflik en wrywings areas tussen die twee wees, maar op die ou end is hulle tog ietwat van ‘n simbiotiese paartjie.

In ‘n vroeër opstel het ek die voorstel gemaak dat die Afrikanerdom eenvoudig hulle skole moet wegskeur van die gesag van die Bantoestan, hier wil ek daardie gedagte voortvoer.

Iets om te leer by die sg. „Soweto stakings”

Teen hierdie tyd moet almal tog die ou hartseer storietjie ken oor die Swartes en hulle stryd om akademiese bevryding onder die Apartheid regime. Kortliks wou die arme goed nie meer die onderdrukker se taal as medium van onderrig kry nie, en het hulself toe in ‘n hoop opgewip om teen Afrikaans as voertaal te betoog. Die liewe „vrye pers” het hulle natuurlik in hierdie stryd ondersteun want enige nederlaag wat hulle die Blanke regering kon toedien was ‘n wen – en eindelik het hierdie ding toe in ‘n groot bohaai ontaard met die gevolglike „bevrying” van die Swartskole teen diskrimineerende ‘Bantoe-onderwys’ wat tog ook ‘n groot terugslag vir die Apartheidsstaat moes gewees het.

Nou, laaste wat ek gekyk het wou ‘n sekere Bantoe minister wie alewig kef oor die verswarting van Afrikaanse skole, baie graag sien dat ons laaste kultuur bron wat nog gedeeltelik ons eie is – in die grond in gerig word en dan vir die honde gevoer word. Dit is hy wil bo-en-behalwe die ‘Bantoe-onderwys’ wat reeds in ons curricula afgedwing word (werk oor Apartheid, transformasie, geskiedkundige leuens ens.) daarby nog ons voertaal verander om ons skole te kan verander. Dit beteken hy wil ‘n taal op ons kinders afdwing wat nie hulle moedertaal is nie, en wat hy weet teen ons wil is – herinner dit dalk aan iets?

Ons skole, eintlik nie net ons skole nie maar ons universiteite, paaie, plase, woonbuurte, infrastruktuur korts alles – wat deur blanke hande en blanke breine versin en ontwerp was – is volkome ons sin en ons behoef geen terroriste regering toe te laat om dit van ons weg te neem nie. Veels te lank word ons gemaak om te glo dat ons geen reg op hierdie goed het nie: dat ons woonbuurte „divers” moet word, dat ons universiteite en skole aan die ongewasde massas moet voorsien, dat ons infrastruktuur nie net ons self nie, maar aan elke kruipende en kriekende dier wat sig self ‘n mens noem moet voldoen.. Dat ons die nederrasse iets skuld en skuldig is – omdat ons hulle glo tot in hulle lae en onontwikkelde toestand ‘onderdruk’ het, en nie soos wat dit in waarheid is nie: daaringevind het en gedeeltelik opgehelp het so vêr dit menslik moontlik was!

Het ons nie al genoeg betaal vir ons hulp en goedgesindheid nie? Het ons nie al genoeg opgeoffer om die hoop op versoening en boetedoening vir versinde ‘sondes’ nie? Het ons nie al al die lewensbloed wat ons kan spaar geskenk om diegene te help wat nie eens hulself kan of wil help nie: maar alles wat hulle het uit ons agtertuine te steel en te roof?

In waarheid, ons het genoeg gedoen en probeer doen vir hierdie mense. Ons kan nou begin fokus op onsself.

As begin kan ons ons skole verseker teen die toekoms en teen verdere verbastering: verset jou teen die Bantoestan, verset jou teen Lesufi en maak Afrikaanse skole weer blank! Dit mag dalk net die afskop tot groter dinge wees: nes die samedringing van ‘n paar verontnugterde Boere so 200 jaar gelede uiteindelik gelei het tot die Groot Trek omdat hulle moeg was vir die gehiet en gebied van die Britse koloniseerders – so ook kan die dade van ‘n paar Afrikaners wie hulle skole wil red van die bevele van ‘n onbevoegde en vyandige regering: uiteindelik lei tot iets groter. Probeer en kyk wat gebeur!

Einde van die Wêreld?

‘Chi Rho’ teken met Alfa en Omega daarby

Is die verligting naby? Gaan al die vrome mense binnekort weggeraap word na die Nuwe Jerusalem? Gaan die fabelagtige en fantastiese gebeurtenisse wat in die boek Openbaring berig word, eindelik waar word? Gaan ‘Sy’ koningkryk kom?

Die Joods-Christen mitologie is nie die enigste een wat ‘n leer oor die einde van die wêreld bevat nie, maar selfs sekulêre gelowe of mitologië het dit. Bv. sekere ekonomiese denkstelsels het beslis een of ander ‘eind-tyd’ lere waar hiperinflasie gepaard gaan met voedseltekorte waarna die menslike samelewing ineenstort, en ons almal dan daarna sal terugkeer na die ware god: goud-gesteende geldeenheid.. Interessant in die Finse mitologie – wie darm eerlik genoeg is om hulle wêreldsaanskouing dit te noem – word daar vertel van drie Ragnaröks, of einde van die wêrelde, by die Finne egter is dit so dat daar net 3 Ragnaröks ooit sal wees, en al drie het reeds gebeur.

Die eerste een as ek reg onthou is die (1) Ystyd, daarna (2) die Groot Vloed en laastens (3) die Kerstening van die Finse volk. Al hierdie gebeurtenisse is die einde van ‘n era en tegelyke tyd die begin van ‘n nuwe een.

In die Joods-Christen eskatologie loop dinge bietjie anders. Ek het al gehoor dat Luther destyds sy Duitse vertaling van die Bybel in so ‘n blitsvinnige tyd gemaak het, omdat hy geglo het dat die einde van die wêreld naby was en dat hy sy vertaling betyds moes reg kry. Verder is daar in die laaste eeu vele nuwe opvattinge wat eskatologie of die leer oor die eindtyd betref, dat mens nouliks kan by bly. Nou en dan kry ek ‘n boodskap wat lyk of dit geskryf was deur een of ander hondsdolle volger van Jes-us, kretende oor die eind tyd en of ek daarvoor reg is ens.

Met hierdie opstel wil ek egter nie in al die belaglikhede van hedendaagse eskatologie ingaan nie, maar graag ‘n alternatief daartoe bied.

In die boek van Openbaring word daar gesê dat God die „Alpha” en „Omega” is. Dit beteken die Griekse letterteken A, a: alpha en die letter O, o: omega. Hierdie is dan glo ook die eerste en laaste letters van hulle alfabet, wat ook die begin en die einde daarvan is (sien 26 April 2011). Die vers is eintlik heel mooi en ook ‘n goeie voorbeeld van ‘n sinnebeeld van God, wat dikwels ook deur die ou Frya of Frieske volk gebruik was. Die vers (Openb. 1:8) Lui:

 • Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. (Afrikaanse 1933/53 vertaling)

 • Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht Gott der HERR, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. (Luther vertaling)

 • I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. (King James vertaling)

 

Wanneer die Joods-Christen (G)god dan sê hy is die aanvang en die einde, maak dit ook sin dat hulle enigsins so iets soos ‘n eskatologie of eindtyd leer kan hê. Want as hulle god ook = ‘die einde’, dan maak dit sin dat hulle die einde ook as ‘n heilige begrip sal beskou, omdat dit skoon gelyk is aan hulle god.

In die Oera Linda Boek is daar ook soos gesê sinnebeelde vir die owergodheid wat hulle ‘Wralda’ noem. Dit moet bemerk word dat hierdie mense dinge ietwat anders verstaan het as wat ons vandag doen. Hulle God was letterlik ook die natuur – die heelal – en die wêreld, al drie hierdie begrippe word uitgedruk deur die woord WRALDA. Die Afrikaanse woord wêreld is ‘n direkte afleiding van dit. Daarby het hulle die aarde wat ook ‘n sinoniem vir die natuur is, verheerlik en dit was ook ‘n heilige begrip by hierdie volk. Aarde in die ou taal het JRTHA geheet en die Afrikaanse woord is hier ook ‘n direkte afleiding daarvan.

Dit wil sê hulle hele geloof en religie was een wat op die natuur sowel as die kosmos gegrond was, volgens my ietwat versoenbaar met hedendaagse ‘Natuur-Philosofie’ wat gewoonlik ‘n besielde en beleefde omwêreld beskryf. Die werke van bv. Emerson en Goethe pas hier in.

Die bostaande beeld is dan net soos die Griekse, ‘n sinnebeeld van God, wat die Fryase of Friese volk se eie taal en alfabet gebruik. Ek herinner dat hulle alfabet uit die 6-spekige wiel of JOL gebou is. Op bl. 045 van die oorspronklike dokument lui dit:

 • HWÀT HIR BOPPA STÀT SIND THI TÉKNA FON THÀT JOL. THAT IS THÀT FORMA SINNEBILD WR.ALDA.S. AK FON T.ÁNFANG JEFTHA T.BIJIN WÉRUT TID KÉM. THÀT IS THENE KRODER THÉR ÉVG MITH THÀT JOL MOT OMMEHLÁPE.

 • „Wat hier bo-op staan is die tekens van die Joel, dit is die eerste sinnebeeld van Wralda of die wêreld. Ook van die Aanvang of die Begin waaruit Tyd kom, dit is die Kroder wat ewig met die Jool moet omloop.”

 

Om die bg. nog eenvoudiger uit te druk, sal ek dit in die woorde van die Christen geloof stel, maar met die veranderinge volgens die Friese opvatting:

 • „Ek is die Alfa en die Omega [: die JOL], die aanvang en die begin, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.”

 

Daarby moet ek nog verklaar dat die woord JOL die wortel is van die woord wiel, so wel as jol, jool en die Noordeuropese winterfees Joel. Waarskynlik ook nog die maand Julie daarby, aangesien dit die middel van somertyd in Europa is, en tog ‘n veel gepaster tyd vir ‘n gejool as die winter is.

Wat hierdie opstel nou eintlik op neerkom is: dat die inheemse Noordeuropese geloof van ons voorvaders nie iets soos ‘n eskatologie gehad het nie. So iets sou inderdaad as waansinnig of satanisties deur hulle beskou word, terwyl „die wêreld” deel van hulle geloofsopvatting was en sowaar hulle God – om ‘n einde aan die wêreld toeteskryf is om ‘n einde aan God en die heelal toeteskryf, aangesien dit alles sinoniem met mekaar was.

Ek sou enige leser hiervan aanraai om die teologiese opvattinge van die OLB tekst noukeurig deer te gaan en te studeer. Dit is werklik ‘n helder en positiewe manier om die wêreld te verstaan, en dit in jou eie taal.

Lindering

~ ~ ~

 

Dank aan die skrywer van die Oera Linda Boek
Ook die digter van die Onder de Linden Lied
― tekens van ‘n nuwe tîd!

 

~ ~ ~

Walther von der Vogelweide deur Rudolf Wustmann, 1913, bl. 59

Voorspellinge vir die jaar

De lachende cavalier, Frans Hals, 1624

 

[‘n Herinnering dat 2019 ook die jaar 4212 volgens die Friese jaartelling is, en dat ons volk en dié van wie ons stam skoon vier millennia se geskiedenis agter die rug het waarvan ons nouliks weet.]

 

Die woord voorspel het ‘n interessante dubbelsinnigheid, en is waarom ek dit as opskrif vir hierdie opstel gekies het. Voorspel is ‘n samestelling tussen voor, spel en ook speel – en kan beteken:

 

 • Iets wat vooraf gespeel word, ‘n stuk musiek voor die eintlike uitvoering; inleiding, proloog [s.nw.]
 • Iets wat voor iemand ge-spel word, u i t g e s p e l  word, seer eenvoudig ontleet en daar gestel [ww.]
 • Iets wat deur een of ander geesteswerking vooraf aanskou en daargestel word, d.w.s. iets wat in iemand se geheue of insig voor die tyd afspeel; profeteer wat gaan gebeur, waarsê, ‘sien’ [ww.][s.nw.]

 

2019 as voorspel vir groter dinge

 

Ek onthou ek het al skoon in 2016 vir myself gesê dat 2019 ‘n verbuigingsjaar of inflexion year sal wees. Dit beteken dat watse rigting hierdie jaar ookal in buig, waarna dit uitsien teen die einde van die jaar, dan die rigting sal bepaal van die volgende paar jare in ‘n manier wat nie verander sal kan word nie.

 

Vandag moet ek dan 2019 sowel 2020 tot daardie tydperk inreken, daar die volgende tien jaar se gebeure nouliks voorspel kan word, maar ons sal darm ‘n voorspel of ‘n voorsmakie daarvan kan kry, in die volgende twee jaar.

 

Gewis is dat die Bantoestaat aan die ondergang is, en die persmense se pers ook. Hierdie twee magspunte, naamlik die swart staat en die pers media, se dae is getel. Mens kan voorts al hoe strenger en meer drakoniese wetgewing en ‘nuus’ van hulle kant af verwag, omdat die dwingeland en towenaar sy greep des te stywer maak, wanneer hy dit voel gly.

 

Hierby wil ek sê dat beide hierdie twee instellings, staat en media, hulle self in 2018 skoon uitgepit het met hulle grondgryp stories. Mens kan hierdie jaar meer dramatiese voortvoeringe van hulle af verwag – en daarby meer foute wat gepleeg sal word. Teenstanders van hierdie twee bedrieglike instellings sal goed doen om dit tot hulle bate te gebruik.

 

So vêr dit die verkiesing aangaan weet ek nie. Interessant was om te sien dat die jong geslag van Bantoes blykbaar nie ‘n groot belangstelling in politiek het nie, dit of hulle besef wat kom. Mens lees laasjaar in November nog berigte soos: ‘Where are the youngsters? IEC says low registration numbers are a major worry’ (A).

 

Wie hulle hoop nog wil sit in ape met blou klere in teenstelling met bv. ape in rooi of geel klere kan dit maar doen, hetsy blou – geel – of rooi laat die saak onverskillig in die langduur. Ek sou nog ape in rooi verkies, dit sal onaangenaam en angsaanwekkend wees, maar sal die werklikheid en voorspelbaarheid vinniger laat gebeur (paddas in kookwater ens.) Hierby dan verbrokkeling en balkanisasie.

 

Niks nuuts onder die son

 

Die woord nuus se afleiding van die woord nuwe lê skoon voor die hand – nuus is iets nuwes, iets nuuts (vgl. Engl. new en news). Die Afrikaanse verduideliking van ‘nuus’ lui: „inligting van gebeure wat nog onbekend was.”

 

Soos skoon gesê is daar niks nuuts onder die son, gevolglik ook niks nuus onder die son.

 

Hierdie oulike klein verduidelingkie is skoon die beregtiging van my staking van nuus lees. Na die 3 en ‘n kwart jaar wat ek gedwingd gevoel het om die haatlike nuus wat Suid-Afrikaanse media uit ‘opgooi’ in te neem, het dit my gemoedstoestand werklik vergiftig. Dieselfde het ek al van vele ander mense gehoor, en die dag sal kom wanneer die venynige, nydige en haatlike skepsels verantwoordelik hiervoor hulle oordeel sal ontvang. Wraak en hoe ons voorgeslagte dit verstaan het is iets wat ek nog in die toekoms sal bespreek.

 

Voorts sal ek my hopelik meer kan toewend op die slagspreuk van hierdie website: Dietse taal en herkoms – daar dit tog die rede vir sy bestaan is. Politiek en sekere ander sake moes bespreekd geword het omdat die voorbestaan van die Dietse volk en gevolglik hulle taal en herkoms, daarvan afgehang het. Ek voel egter daar is genoeg mense wat hulle in die kampvelde vir hierdie voortbestaan wy, en dat ek dan uiteindelik kan terugkeer na dinge wat vir my meer belangrik en aantreklik is.

 

‘n Groot tyd lê voor ons.

Ter herstel van ‘n besielde Wêreld

Die Misantroop, Pieter Bruegel, 1568

 

Die menslike ligaam so wel die wêreld het in die laaste eeue ‘n geweldige verandering ondergaan. ‘n Versteuring van die ewewig wat vir ‘n lang tyd daar was.

 

Die oppervlakkigste van hierdie veranderinge is die manier waarop ons lyf en wêreld verstaan. Ons hedendaagse begrip daarvan mag wel die loodregte teenoorgestelde wees as wat dit oorspronklik was: ‘n omgekeerde aardbol om die minste te sê.

 

Reeds is dit bekend dat ‘die vlees’ en ‘die wêreld’ in die Joods-Christen opvatting tot die drieeenheid van bose toegeskryf word. Beide hierdie begrippe word as onrein, vervalle en die belasteringste: on-geestelik voorgestel.

 

Slaan mens sy Afrikaanse woordeboek by ‘wêreldlik’ oop, dan vind hy terstond: nie-geestelik, nie-kerklik, tydelik daar.

 

Dit was vir my ‘n verrassing om te lees dat selfs die werk van Schopenhauer, sy Welt als Wille und Vorstellung, aan die einde van die eerste boek heel goed saamknoop met die Christen leer. Schopenhauer se grond-opvatting is dat die wêreld = lyd en smart, en dat mens hierdie smart moet vernietig deur sy eie wil te vernietig; terwyl hy die wil min of meer as die siel verstaan, welke se suidpool by die geslagsorgane lê.

 

Nie vir niks staan sy naam vandag by die Engelse etimologie van die woord pessimisme:

 

As a name given to the doctrines of Schopenhauer, Hartmann, etc., that this is the worst possible world, or that everything tends toward evil, it is first recorded 1835, from German pessimismus (Schopenhauer, 1819).

 

Om die woord ‘pessimisme’ te verstaan – wat nie eintlik ‘n woord is nie – beskryf die verduideliking van G.J. van Wyk dit heel goed:

 

pessimis s.nw.
Persoon wat van nature die slegste verwag of sien.

 

Terwyl ‘natuur’ waarskynlik ook ‘n ingevoerde woord uit Latyn is, kan hierdie dan beste beskryf word deur aard(e). D.w.s. pessimisme is om ‘n geaardheid te hê wat neig tot hopeloosheid, geen goeie verwagtinge vir die toekoms hebbend.

 

Ek moet bieg dat ek self deur so ‘n pessimistiese gees vir ‘n paar jaar besiel was, en dat dit geen manier is om mens se lewe te leef nie.

 

Hoe gebeur dit dan dat so ‘n groot denker as Schopenhauer hom so vervat het in ‘n wêreldverneinende lewensbenadering – wat, wanneer mens die Bybel noukeurig gaan lees, nie veel verskil van die Christen leer nie. Naamlik dat beide die wêreld en die lyf as wesenlik sleg beskou is, en dat dit oorwin of vernietig moet word.

 

So veel as wat ek van Schopenhauer se werk op eerste deurlees kon verstaan, wil hy ‘n toestand van algehele kalmte en besonnenheid bereik deur die wil heeltemal te verhonger en te vernein, dit omdat die wil as deel van die wêreld beskou word – terwyl die wêreld wesenlik net lyd en smart behels, die menslike wil dieselfde. Hierom moet die menslike wil, en daardeur die wêreld vernein en vernietig word – wat glo lei tot saligheid.

 

Soos reeds bekend word die menslike ligaam as vervalle en die vermetelheid om gebore te word as ‘sonde’ by die Joods-Christen lere beskou. Hierby word die wêreld en alles wêreldlik as die ryk van bose geag. Die Christen mens kan hom egter van hierdie wêreld en sy boosheid en smart verlos deur die geloof in die heiland Jesus Christus – sodoende die wêreld oorwin en toegang kry tot die hiernamals.

 

Christenskap sowel die leer van Schopenhauer is van Asiatiese oorsprong

 

Mens moet eintlik sê Afrikaans-Asiaties wanneer mens ‘n wêreld verneinende leer soos bg. wil beskryf. Om die wêreld as wesenlik lydend of lyd verwekkend te beskou, verklap ‘n geloof van iemand vir wie lyd ‘n wesenlike deel van sy geaardheid is. Dit maak dan sin dat hy lyd in alles sal sien, veral in die wêreld.

 

So word dit heelwat makliker om iemand se geloof of lewensopvatting te verstaan en selfs te voorspel, wanneer mens bekend is met sy aard en moed – wat hy is.

 

Wanneer ek dan sê dat hierdie twee lere van Asiatiese oorsprong is, is dit omdat dit min of meer die aard of tipe mens wat lank gelede met die Ooste verbind was, ooreenstem. Die geel rasse van die Ooste, as Finda se volk(e) bekend, dra dan die stempel van hulle aardsmoeder, waarvan die woordkern vind, to find is. Uit ‘n Europese oogpunt het die Asiate dus ‘n neiging na vindingrykheid, omdat hulle volk(e) se oorsprong beskryf word met daardie woord.

 

Die swart rasse uit Afrika se grond gemoed, of aardsmoeder was as Lyda bekend, waarvan Afr. lyd die kern is. Soos ons vandag van bv. Bantoe volke praat was die voorheen dan Lyda se volke – volke vir wie lyd ‘n wesenlike deel van hulle gemoed en geaardheid is.

 

Mens sien also in die leer van Schopenhauer sowel die van die Joodse Boeddha lyd en vindingrykheid as grondbestandele. Hierdie eienskappe is strydend met hoe die NW-Europese hulself beskou het, naamlik as Frya se volk(e). Afr. vry is die kern van hierdie volksnaam en beteken so veel as wat dit vandag nog in Afrikaans doen. Die wit of blanke volke se gemoed was dan as wesenlik vry beskou – hulle aard of aardsmoeder na.

 

So, deur die kennis wat vir ons beskikbaar is deur die Oera Linda Boek, kan ons leer dat die blanke volke in omkruis van wat vandag die Nederlande en Duitsland woon die menslike geslagte as volg verstaan het:

 • Wit mense = vrye mense, ‘n vrye geaardheid (Frya)
 • Geel mense = vindingsryke mense, goed in dinge uitvind (Finda)
 • Swart mense = lydende mense, ‘n geaardheid wat neig tot lyding (Lyda)

 

Hoe het ons volk, die vrye volk, die wêreld verstaan?

 

Die vrug van my navorsing in 2017 is die opstel ‘Orde’, geskryf in Desember van daai jaar en bedoeld vir die Joeltyd van 21 Des. 2017, ofskoon dit eers later die lig gesien het.

 

Mens kan daar gaan lees oor hoe ons voorgeslagte deur hierdie verderflike leer bevrug of verkrag was.

 

Om die minste te sê was die lyf vir hulle ‘n goeie ding, terwyl dit skoon die wortel is van verlief, liefde, lewe, geloof, belofte e.a. ― ‘n Aansienlike woord.―

 

Die woord wêreld het egter die grootste „umwertung” ondergaan. Wat mens as die owergod of die geheel van die vrye (Frya) wêreledsaanskouing kan verstaan, is die begrip WR.ALDA. Hierdie woord het aanvanklik vir my ook vreeslik uitgesien, en ek kon nie glo dat so ‘n milde volk sulke harde en vreemde naam vir hulle godheid sou toeken nie.

 

Soos mens egter meer leer verstaan mens dat daar heelwat klankverskuiwings in die Teutoniese (Duits, Diets, Fries) tale gebeur het, wat sommige ouer woorde vandag vir ons vreemd of snaaks laat lyk.

 

Die dubbel ‘v’ of ‘w’ kon in die middeleeue nog gelees word as ‘n ‘u’ of ‘uu’ vandag vir ons doen. So is die eerste lid van VVR.ALDA eintlik ur-, of nader geskryf oer-, terwyl die tweede lid ons woord oud ooreenstem, maar reiner oorgelewer is in Engl. old en Duits Alt(e).

 

D.w.s. WRALDA kan eerstens gelees word as Uralte, ur-old, oeroud(e).  Tweedens kan dit eenvoudig gelees word as Welt, world, wêreld(e), terwyl die Afrikaanse uitspraak dit nader tref aan die oorspronklike as beide Duits en Engels.

 

Mens vergewe asseblief hierdie woordevloed, maar dit is nodig om die punt van hierdie opstel deurtevoer.

 

Die wêreld is goed

 

Eindelik sou die woord ‘wêreldlik’ WRALDALIK in die ou spraak lui. Dit sou verstaan word min of meer soos wat ons vandag goddelik, volmaakd, ewig – verstaan. Tog is die begrip van die woord die teenoorgestelde.

 

Wanneer dit daarop neerkom dink ek nie hierdie mense se begrip van die wêreld se alomteenwoordigheid, vooruitsienendheid en voorbestemdheid van sy skepselinge – veel verskil van die Calvinistiese opvatting van die voorbeskikking deur God of predestination nie. Ongelukkig voeg hulle net die woord ‘God’ wat in hierdie ou taal eenvoudig ‘goed’ beteken, die wêreld toe.

 

Mens mag my moontlik beskuldig van haarklowery of die opheffing van my eie god terwyl ek dié maar net gelykstel aan „alles goeds” of die beste dele van ander gode of watookal. Mens sien dit deesdae gereëld. Ek glo egter dat die herstelling van die woord wêreld as God en goed, en ook die begrip van die woort lyf en wat sig alles daarin wortel, werklik verligtend is.

 

Wanneer mens nie meer die ligaam waarin hy woon – hetsy lyf of aarde of wêreld – belaster en bedink van allerlei sonde en slegheid en boosheid nie, maar eerder as goed beskou, dan word die baan oopgemaak vir werklike vryheid. Dit behels dus ‘n wêreldsomwenteling: ‘n rewolusie in denke, dade en gedagtes.

 

~

 

‘n Duitser met die naam Franz Anton Mesmer het in die laat 1700’s ‘n nuwe wyse van heilkunde ontdek, wat in daardie tyd strydig was met vele bygelowe en wetenskap van die dag. Sy uitvindsel draai grootliks om die erkenning van ‘n „seer fyne vloeistof” wat deur alles en almal gevleg is, deur die hele natuur en heelal.

 

Sy leerling Karl Christian Wolfart wie mnr. Mesmer in sy ou jare gehelp het om sy leer te boek testel, het ‘n inleiding van ‘n paar bladsye geneem om sy vertaling van die Franse woorde wat Mesmer moes gebruik om sy leer uit te oefen, terug te vertaal in Duits. Hy het vir die woorde wat grootliks draai om Lat. fluidum vertalings as vloed, vloeistof, vloeibaarheid ens. gekies. Terwyl hy vir wat as die fluide universal bekend was al-vloed of gesamentlike vloed gebruik het.

 

Mnr. Mesmer self het dikwels sy leer as werkend deur die elemente lug, water en äther beskryf. Hierdie alles saamgevat kom die „seer fyne vloeistof” wat deur alles vloei: die „alvloed” op niks anders uit as die woord gees nie, wat die vertaler nie eenmaal aan gedink het nie. (Sien bespreking op bl. 31-37 hier)

 

Terwyl die woord gees nie net wese, spiritus, ghost, vuur e.a. beskryf nie, maar ook die wortel van die woord gas is, wat dan beteken ‘n „seer fyne vloeistof” – moet sy begrip ‘fluide universal’ as niks anders bekend wees nie as die wêreld gees. (WR.ALDA.S GÁST)

 

Meneer Mesmer se leer kan allerdings onder Natuur-Filosofie of Natuur-Heilkunde verstaan word, wat eintlik niks anders is as Wêreldwysheid nie, ‘n woord wat ook in onmin geraak het die laaste tyd. Eindelik was sy naam na sy dood verewig tot die woord wat vandag as mesmeriseer, mesmerize, Mesmerismus bekend staan – hierdie alles beteken om te bekoor, te betoor, te bevang.

 

Later is sy werk deur ander natuurheilkundiges (:wêreldheelkundiges) in Duitsland toegepas, die vernaamste van wie ek weet Carl Huter is. Vandag werp die werk van mnr. Rupert Sheldrake uit Brittanje ook ‘n nuwe lig op dié van Mesmer.

 

Om Mesmer se leer of sy werking hier te beskryf sal die opstel te lank maak. Dit is egter ‘n besielende wyse om die wêreld en alles wat daarin is te verstaan. Dit help sin maak van baie dinge, veral geestelike verskynsels wat moeilik of nie andersins verduidelik kan word nie.

 

Franz Anton Mesmer het van sy tydsgenote vele teenstand vir sy ontdekking ontvang. Sy werk en nalatanskap spreek egter van self. ‘n Mooi voorbeeld vir ons.