Teen Bantoe-onderwys

Hoeveel jaar is dit nou al sedert die ondergang van die Afrikaner staat?

Die antwoord daarop moet dieselfde hoeveelheid tyd wees as wat die nuwe ‘Bantoe-onderwys’ ingefaseer is. Dit wil sê vir die laaste twintig en wat jare word daar ‘n nuwe soort van ‘Bantoe-onderwys’ toegepas, maar hierdie keer nie deur die Wit man op die Swarte afgedwing nie, maar andersom. ―

Wie ookal ‘n vinnige blik oor die propaganda of „skoolwerk” wat deesdae vir Afrikaanse kinders voorgedis word werp, sal die waarheid van bg. nie betwis nie. Die Bantoe staat (maar in waarheid soos elke ander staat ter wêreld), gebruik liefs die openbare skoolcurriculem om sy sienswyses en politiese lieflingsteroieë op die jeug aftedwing.

Hierdie soort van vroegtydse inenting met polities gelaaide leuens is skoon genoeg om meeste mense se monde op belangrike sake heeltemal toe te snoer. As die staatskole bv. sê Apartheid was onderdrukking van die Swarte deur die Blanke, Duitse Nasionaal Sosialisme was die grootste euwel ter aarde, BEE of transfromasie of watookal is moreel geregferdig edm.; sal meeste mense nie tweemaal oor hierdie sake dink of dit bevraagteken nie.

Die staat se leerplan is tewens so vervooroordeeld teenoor Witmense en op so ‘n lae ontwikkelingspeil geset, dat dit ‘n wonderwerk is as daar enige leering of verstandelike ontwikkeling nog in hierdie plekke kan plaasvind. Mens sien bv. ‘n ongoddelike aantal spel en taalfoute in Matriek vraestelle en take – wat reeds oorbelaai is met kwessies soos: „Wat behoort die media te doen om rasisme te bekamp”, „Watse voorstelle sou jy maak vir die regering om xenefobia en werkloosheid te beveg”, „Noem voorbeelde van hoe mens regstellende aksie kan toepas” ens.

Daarby word skoolkinders al vroeg voorgesê dat as hulle dalk bietjie verveeld sou wees hierdie vakansie, kan hulle gerus in een van Netwerk24 se propaganda kanale gaan loer vir iets wat na hulle smaak sal wees. ― Alle gevallestudies kom uit een van hierdie mediahuis se koerante of propagandamediums, dit word dan ook in eksamens en toetse gebruik en verseker dat geen kind sy skoolloopbaan deur kan maak sonder om deur die gif van moderniteit besmet te word nie. Dat die staatskole ook dan Netwerk24 se nuusartikels in hulle skoolcurriculem gebruik behoort geen twyfel te laat oor die twee se samehangendheid nie: die Bantoe staat is afhankelik van die „vrye pers” en omgekeerd. Ja daar mag konflik en wrywings areas tussen die twee wees, maar op die ou end is hulle tog ietwat van ‘n simbiotiese paartjie.

In ‘n vroeër opstel het ek die voorstel gemaak dat die Afrikanerdom eenvoudig hulle skole moet wegskeur van die gesag van die Bantoestan, hier wil ek daardie gedagte voortvoer.

Iets om te leer by die sg. „Soweto stakings”

Teen hierdie tyd moet almal tog die ou hartseer storietjie ken oor die Swartes en hulle stryd om akademiese bevryding onder die Apartheid regime. Kortliks wou die arme goed nie meer die onderdrukker se taal as medium van onderrig kry nie, en het hulself toe in ‘n hoop opgewip om teen Afrikaans as voertaal te betoog. Die liewe „vrye pers” het hulle natuurlik in hierdie stryd ondersteun want enige nederlaag wat hulle die Blanke regering kon toedien was ‘n wen – en eindelik het hierdie ding toe in ‘n groot bohaai ontaard met die gevolglike „bevrying” van die Swartskole teen diskrimineerende ‘Bantoe-onderwys’ wat tog ook ‘n groot terugslag vir die Apartheidsstaat moes gewees het.

Nou, laaste wat ek gekyk het wou ‘n sekere Bantoe minister wie alewig kef oor die verswarting van Afrikaanse skole, baie graag sien dat ons laaste kultuur bron wat nog gedeeltelik ons eie is – in die grond in gerig word en dan vir die honde gevoer word. Dit is hy wil bo-en-behalwe die ‘Bantoe-onderwys’ wat reeds in ons curricula afgedwing word (werk oor Apartheid, transformasie, geskiedkundige leuens ens.) daarby nog ons voertaal verander om ons skole te kan verander. Dit beteken hy wil ‘n taal op ons kinders afdwing wat nie hulle moedertaal is nie, en wat hy weet teen ons wil is – herinner dit dalk aan iets?

Ons skole, eintlik nie net ons skole nie maar ons universiteite, paaie, plase, woonbuurte, infrastruktuur korts alles – wat deur blanke hande en blanke breine versin en ontwerp was – is volkome ons sin en ons behoef geen terroriste regering toe te laat om dit van ons weg te neem nie. Veels te lank word ons gemaak om te glo dat ons geen reg op hierdie goed het nie: dat ons woonbuurte „divers” moet word, dat ons universiteite en skole aan die ongewasde massas moet voorsien, dat ons infrastruktuur nie net ons self nie, maar aan elke kruipende en kriekende dier wat sig self ‘n mens noem moet voldoen.. Dat ons die nederrasse iets skuld en skuldig is – omdat ons hulle glo tot in hulle lae en onontwikkelde toestand ‘onderdruk’ het, en nie soos wat dit in waarheid is nie: daaringevind het en gedeeltelik opgehelp het so vêr dit menslik moontlik was!

Het ons nie al genoeg betaal vir ons hulp en goedgesindheid nie? Het ons nie al genoeg opgeoffer om die hoop op versoening en boetedoening vir versinde ‘sondes’ nie? Het ons nie al al die lewensbloed wat ons kan spaar geskenk om diegene te help wat nie eens hulself kan of wil help nie: maar alles wat hulle het uit ons agtertuine te steel en te roof?

In waarheid, ons het genoeg gedoen en probeer doen vir hierdie mense. Ons kan nou begin fokus op onsself.

As begin kan ons ons skole verseker teen die toekoms en teen verdere verbastering: verset jou teen die Bantoestan, verset jou teen Lesufi en maak Afrikaanse skole weer blank! Dit mag dalk net die afskop tot groter dinge wees: nes die samedringing van ‘n paar verontnugterde Boere so 200 jaar gelede uiteindelik gelei het tot die Groot Trek omdat hulle moeg was vir die gehiet en gebied van die Britse koloniseerders – so ook kan die dade van ‘n paar Afrikaners wie hulle skole wil red van die bevele van ‘n onbevoegde en vyandige regering: uiteindelik lei tot iets groter. Probeer en kyk wat gebeur!