Einde van die Wêreld?

‘Chi Rho’ teken met Alfa en Omega daarby

Is die verligting naby? Gaan al die vrome mense binnekort weggeraap word na die Nuwe Jerusalem? Gaan die fabelagtige en fantastiese gebeurtenisse wat in die boek Openbaring berig word, eindelik waar word? Gaan ‘Sy’ koningkryk kom?

Die Joods-Christen mitologie is nie die enigste een wat ‘n leer oor die einde van die wêreld bevat nie, maar selfs sekulêre gelowe of mitologië het dit. Bv. sekere ekonomiese denkstelsels het beslis een of ander ‘eind-tyd’ lere waar hiperinflasie gepaard gaan met voedseltekorte waarna die menslike samelewing ineenstort, en ons almal dan daarna sal terugkeer na die ware god: goud-gesteende geldeenheid.. Interessant in die Finse mitologie – wie darm eerlik genoeg is om hulle wêreldsaanskouing dit te noem – word daar vertel van drie Ragnaröks, of einde van die wêrelde, by die Finne egter is dit so dat daar net 3 Ragnaröks ooit sal wees, en al drie het reeds gebeur.

Die eerste een as ek reg onthou is die (1) Ystyd, daarna (2) die Groot Vloed en laastens (3) die Kerstening van die Finse volk. Al hierdie gebeurtenisse is die einde van ‘n era en tegelyke tyd die begin van ‘n nuwe een.

In die Joods-Christen eskatologie loop dinge bietjie anders. Ek het al gehoor dat Luther destyds sy Duitse vertaling van die Bybel in so ‘n blitsvinnige tyd gemaak het, omdat hy geglo het dat die einde van die wêreld naby was en dat hy sy vertaling betyds moes reg kry. Verder is daar in die laaste eeu vele nuwe opvattinge wat eskatologie of die leer oor die eindtyd betref, dat mens nouliks kan by bly. Nou en dan kry ek ‘n boodskap wat lyk of dit geskryf was deur een of ander hondsdolle volger van Jes-us, kretende oor die eind tyd en of ek daarvoor reg is ens.

Met hierdie opstel wil ek egter nie in al die belaglikhede van hedendaagse eskatologie ingaan nie, maar graag ‘n alternatief daartoe bied.

In die boek van Openbaring word daar gesê dat God die „Alpha” en „Omega” is. Dit beteken die Griekse letterteken A, a: alpha en die letter O, o: omega. Hierdie is dan glo ook die eerste en laaste letters van hulle alfabet, wat ook die begin en die einde daarvan is (sien 26 April 2011). Die vers is eintlik heel mooi en ook ‘n goeie voorbeeld van ‘n sinnebeeld van God, wat dikwels ook deur die ou Frya of Frieske volk gebruik was. Die vers (Openb. 1:8) Lui:

  • Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. (Afrikaanse 1933/53 vertaling)

  • Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht Gott der HERR, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. (Luther vertaling)

  • I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. (King James vertaling)

 

Wanneer die Joods-Christen (G)god dan sê hy is die aanvang en die einde, maak dit ook sin dat hulle enigsins so iets soos ‘n eskatologie of eindtyd leer kan hê. Want as hulle god ook = ‘die einde’, dan maak dit sin dat hulle die einde ook as ‘n heilige begrip sal beskou, omdat dit skoon gelyk is aan hulle god.

In die Oera Linda Boek is daar ook soos gesê sinnebeelde vir die owergodheid wat hulle ‘Wralda’ noem. Dit moet bemerk word dat hierdie mense dinge ietwat anders verstaan het as wat ons vandag doen. Hulle God was letterlik ook die natuur – die heelal – en die wêreld, al drie hierdie begrippe word uitgedruk deur die woord WRALDA. Die Afrikaanse woord wêreld is ‘n direkte afleiding van dit. Daarby het hulle die aarde wat ook ‘n sinoniem vir die natuur is, verheerlik en dit was ook ‘n heilige begrip by hierdie volk. Aarde in die ou taal het JRTHA geheet en die Afrikaanse woord is hier ook ‘n direkte afleiding daarvan.

Dit wil sê hulle hele geloof en religie was een wat op die natuur sowel as die kosmos gegrond was, volgens my ietwat versoenbaar met hedendaagse ‘Natuur-Philosofie’ wat gewoonlik ‘n besielde en beleefde omwêreld beskryf. Die werke van bv. Emerson en Goethe pas hier in.

Die bostaande beeld is dan net soos die Griekse, ‘n sinnebeeld van God, wat die Fryase of Friese volk se eie taal en alfabet gebruik. Ek herinner dat hulle alfabet uit die 6-spekige wiel of JOL gebou is. Op bl. 045 van die oorspronklike dokument lui dit:

  • HWÀT HIR BOPPA STÀT SIND THI TÉKNA FON THÀT JOL. THAT IS THÀT FORMA SINNEBILD WR.ALDA.S. AK FON T.ÁNFANG JEFTHA T.BIJIN WÉRUT TID KÉM. THÀT IS THENE KRODER THÉR ÉVG MITH THÀT JOL MOT OMMEHLÁPE.

  • „Wat hier bo-op staan is die tekens van die Joel, dit is die eerste sinnebeeld van Wralda of die wêreld. Ook van die Aanvang of die Begin waaruit Tyd kom, dit is die Kroder wat ewig met die Jool moet omloop.”

 

Om die bg. nog eenvoudiger uit te druk, sal ek dit in die woorde van die Christen geloof stel, maar met die veranderinge volgens die Friese opvatting:

  • „Ek is die Alfa en die Omega [: die JOL], die aanvang en die begin, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.”

 

Daarby moet ek nog verklaar dat die woord JOL die wortel is van die woord wiel, so wel as jol, jool en die Noordeuropese winterfees Joel. Waarskynlik ook nog die maand Julie daarby, aangesien dit die middel van somertyd in Europa is, en tog ‘n veel gepaster tyd vir ‘n gejool as die winter is.

Wat hierdie opstel nou eintlik op neerkom is: dat die inheemse Noordeuropese geloof van ons voorvaders nie iets soos ‘n eskatologie gehad het nie. So iets sou inderdaad as waansinnig of satanisties deur hulle beskou word, terwyl „die wêreld” deel van hulle geloofsopvatting was en sowaar hulle God – om ‘n einde aan die wêreld toeteskryf is om ‘n einde aan God en die heelal toeteskryf, aangesien dit alles sinoniem met mekaar was.

Ek sou enige leser hiervan aanraai om die teologiese opvattinge van die OLB tekst noukeurig deer te gaan en te studeer. Dit is werklik ‘n helder en positiewe manier om die wêreld te verstaan, en dit in jou eie taal.