Wedersiening

~ ~ ~

Dies Schicksal liegt nunmehr über Europa, daß gerade seine stärksten Söhne spät und selten zu ihrem Frühling kommen. – Nietzsche

~ ~ ~

 

Altyd weer, vriende en vreemdelinge wie hierdie site mag lees. Sjalom.

 

Kortliks wil ek ‘n paar gedagtes wat deur my geuiter was hersien, en ook ‘n boek wat ek onlangs gelees het. Vaar mee en laat ek julle wys.

 

Skaapbokke: wêreldologie

 

Dit is vir my heel hartseer om te sien hoe min mense in eenklank met my idees kan val of enigsins iets daaroor te sê het. Dus vêr ervaar ek nog net swyging. Ek dog daar sou tenminste ‘n paar bokke tussen die veragtelike kudde mens van norm-mal-iteit wees, lyk my nie.

 

Dit moet gesê word dat die bok ‘n heilige dier was in voor Christen Europa, dit is immers ‘n eiewyse en selfstandige soort, nie soos skape wie ‘n herder en skaapwagter ens. nodig het nie. Maar tog, self in die OLB word daar verwysing gemaak na die „kudde van Frya” wat mens ook net kan lees as vrye kudde – jawel!

 

Miskien is daar ‘n paar ramme onder die skape wie ore het vir wat ek sê.―

 

‘Orde’ – 18.12.2017

 

‘n Regstelling wat ek hier wil maak, is dat sovêr dit die ‘Germanendom’ betref was dit nie Finland wie laaste gekersten was nie, maar die Wes-Friese of Noord-Hollanders. Sowaar op ‘n wyse wat mens nogal herinner aan die Tweede Anglo-Boere Oorlog, naamlik ‘guerilla’ strategie deur die Wes-Friese boere aangeneem teenoor ‘n imperialistiese owerheid (sien hier, post van 02 Jan.)

 

Daarby wil ek ‘n verduideliking gee van my verwerping van die waardes „liefde, hoop en geloof.” Damals het ek self nog enige trulle gehad om uit te tril, en het dit vermag om ‘n gewisse deel van myself te heel deur blootstelling aan die OLB. Nie meer sal ek die ganse verwerping van daardie waardes in hulle self voorstaan nie, maar bloot net in die sin van Christenskap. Hierdie is allemaal goeie en skoon waardes en lei tot die waxdom van die enkeling en die enkeling saam volk – Liebe ist Kraft.

 

Verder is hierdie opstel die uitgangs- en aanvangspunt van hierdie site.

 

Die Boere sjamaan

 

Die Siener mense moet ek bieg is die enigste liedens in hierdie heksepot wat Suid-Afrika heet wie enige gees aan hulle het. Ongelukkig is hierdie gees verward en zwar gevoer deur Abrahamiese gemors-geloof, sodat mens byna skaam kry vir hulle part.

 

Buiten dit sal ek sê dat ek seker die meeste in gemeen het met hierdie mense as enige ander papbroek patetiese VF+ stemmende nasionalistiese wirwar wat die ‘Boere Volk’ ookal kan oplewer. Hierdie mense het self hulle eie sjamaan! Dit is Siener van Rensburg self! Hy is ‘n sjamaan!

 

Ja, vriende ‘n sjamaan! Kan julle dit glo!

 

In waarheid, die woord shaman, wat glo van Duits in Engels opgegaan het, terwyl die Duitsers dit dan van die Ooste, moontlik so vêr as China sou ingevoer het (sien ook.) Nou, hierdie woord sjamaan lyk skoon of dit wel ‘n samevoeging van SJA (: saw, to see) en MAN is, d.w.s. ‘n see-man of ‘n siener. Die Siener volgers werk met regte magie hoor.

 

Parapsychologie. Die Wissenschaft von den okkulten Erscheinungen. Methodik und Theorie, 1932

Ek sal ook erken dat ek self dink dit moontlik is vir iemand om deur geesteskrag dinge te kan ‘sien’ hetsy huidiglik of in die toekoms. Hierdie vermoë noem mens in Engels clairvoyance, die Teutoniese tale hellsehen, klaarsien of eenvoudig net sien.

 

Onlangs lees ek ‘n heel interessante boek, deur ‘n seer geleerde heer uit Duitsland, wie ‘n paar van hierdie geestesverskynsels bespreek en ook maniere hoe om dit te toets en uit te lê. Die man was Hans Drisch, en moontlik een van die bekwaamste wetenskaplikes van die 20ste eeu wie hierdie saak aangetas het – hy skryf oor clairvoyance:

 

Notwithstanding all these considerations clairvoyance may here be regarded as on the whole probable; (…) Defined in a neutral manner the clairvoyant is a person who makes correct statements about objective natural situations not within the reach of his senses and without it having been possible for him to have acquired this knowledge by means of transference from the actual or latent mental contents of other beings. [Hans Driesch. (1933). Psychical Research: The Science of the Super-Normal. London: G. Bell & Sons, bl. 76-77]

 

Kan mens hierdie beskrywing na Nicolaas ‘Siener’ van Rensburg oordra? Was sy sieninge juis? Word sy gesigte vandag werklikheid? of het dit reeds? of sal dit ooit?

 

Hy skakel hom in met ‘n Satansgees wat nie saamhang met die oorsprong van ons ras nie, selfs sy dissipels aanbid die Jode se woestyngod en ag Hebreeus as ‘n heilige taal. Hoe geestelik hierdie mense is of kan wees is die vraag – terwyl hulle geeste aanhang wat nie met hulle vlees ooreenstem nie en van ander rassebloed afstam. Dit is genoeg gesê.

 

Prometheus and Atlas

 

Mnr. Drisch se boek, wat die eerste Engelse boek was wat ek in omtrent ‘n jaar en ‘n half gelees het, het my toe skoon aangevuur om mnr. Jorjani se boek aantepak wat al ‘n jaarlank op my boekrak staan.

 

Aanvanklik het ek van Jorjani se werk gehoor deur ‘n onderhoud wat ek in April of Mei van 2017 geluister het, terwyl ek Tuks toe gery het om my graad te gaan optel. Hierdie was ‘n rustige ervaring aangesien ek verkies het om my graad na die gradeplegtigheid te gaan haal, omdat so ‘n verbasterde instelling soos wat Tuks geword het tog geen eerbetoning kan vermag deur iets soos ‘n gradeplegtigheid nie (meer hieroor later.)

 

In elkgeval was mnr. Jorjani se woorde vir my byna soos ‘n openbaring, veral die klem wat hy gelê het op die (terug-)ontwikkeling van ons intuïsie. Dit is bekend dat Westerse mens ‘n oor die algemeen ontaarde en gebroke bestaan voer: hy ken homself nie. Hy hang woestyn en asiatiese gelowe aan soos ‘n dom hoer terwyl hy sy eie waarde, sy eie oeroue geskiedenis logen. Hy werk en dink meestal op berekeninge, wat hy ag tot sy materialistiese voordeel hier en daar sal geld, wat hom hier en daar ‘n geldjie in die sak sal bring, ‘n broodjie op die tafel, miskien ‘n lekker stukkie genot in die aand dit is alles fyn.

 

Hierdie mens is siel-loos.

 

Kyk mens in die gelaat van ‘n ware barbaar, laat ons maar sê een uit die „natuur-volke,” dan sien mens nogsteeds meer vuur – meer gees in sy oë as die gemiddelde blanke – wat veronderstel is om blink te beteken! Ons lig en eienaard: ons intuïsie word verdemp deur vuil luft en verkeerde licht: deur verkeerde inligting.

 

So bly daar dan niks van ons intuïsie, ons roustof mens, ons „lizard-brain” oor as ‘n ingekrimpde husk nie. Ons staan laer as diere wat hierdie vermoë betref.

 

Deur die lesing van die werk van Drisch wat my heel goed touwysgemaak het oor die beginsels van hierdie geestes-verskynsels of crafts, is dit klaar dat meeste van die goed „van self” gebeur. D.w.s. ‘n mens kan homself nie dwing om nou ‘n visioen, nou ‘n gedagte te lees ens. nie. Hierdie dinge gebeure allemaal „van self” deur die intuïsie of instink.

 

Nou herinner mens hom dat intuïsie soveel beteken as: direkte insig, onmiddelike begrip; en dat hierdie woord etimologies verbind is aan die woord tutor, wat heet: ‘n wag, ‘n guardian en eindelik ‘n teacher.

 

Nou die woord tutor word verklaar as van Latynse oorsprong, terwyl dit net so goed indien nie beter verduidelik kan word deur die Dietse tale. Tut-or lyk gerade eenders na die woord THJUT van waar die woorde: diets, duits, duidelik, verduidelik, bedui(e), [duiden, deuten] ens. Hierdie woorde het betrekking op taal en volk. Die wyse waarop ons tale ‘n werkwoord verpersoonlik is gewoonlik om ‘n -er agtervoegsel bytevoeg, bv.:

 

skep-er
maak-er
speel-er
ens.

 

Duid-en en deut-en in Nederlands en Duits wys die kennelike Germaanse -en uitgang van werkwoorde, terwyl die oorspronklike werkwoord uitgang eintlik ‘n -A was. Hierdie -a wyse van uitgang is behoue gebly in Sweeds en in ‘n mindere mate in Afrikaans! Glo dit of nie die Afrikaanse werkwoorde, wat gewoonlik net die herhaling van die kern van ‘n woord is, bv. speel – is in Nederlands spelen, en in Sweeds spela. Dat die Afrikaanse werkwoorde net „die kern” is, is omdat dit eenvoudig net die -a verloor het. Hierdie is volgens my een bewys dat ons taal nie ‘n verbastering van ‘Nederlands’ is nie, maar van die voorloper van Nederlands en sowaar een van die oudste en reinste tale ter wêreld.

 

Om terug te kom by THJUT, tutor en intuïsie. Die woord tut-or, lyk dan veel eerder asof dit die kern van duid (dink: verduidelik) bevat + ‘n -er agtervoegsel wat dit dan ==> duider of tutor (*THJUTAR) sal maak. ‘n Tutor is iemand wat dinge ver-duide-lik, beduie, deuten, duidelik maak (THJUTA).

 

Vanaf tutor, wat die erkende wortel van intuïsie is, is die weg nou maklik. Intuïsie is: induiden, innerlike stem (taal), wat aan die binnekant duidelik word, inner Teuton.― Dit sou lui *INTHJUTJA, wat in Engels intuit nog duidelik is, terwyl daar dieselfde gebeur het as met Afrikaanse werkwoorde: naamlik ‘n verlies van uitgangs -a | intuit = intuit[-a].

The Century Dictionary, The Century Co., New York, 1911

 

So wat het intuïsie, wat ook die innerlike taal genoem kan word, nou te doen met gees? Dit volg dat as geestelike verskynsels dan meestal „van self” gebeur – en intuïsie juis dinge is wat mens spontaan of „van self” begryp of verstaan, die waxing van intuïsie sal lei tot die groei van innerlike begrip, wat sowaar gees is.

 

This harks back to the original meaning of the word genius as a guardian spirit given to a man at birth as a source of inspiration. It is the Greek daimon of Socrates. Kant refers to this spirit as the “animating principle of the mind,” and it is what is lacking when we judge that for all its technical perfection, or even despite a very tasteful presentation, some poem, person, or conversation is “without spirit.” [Jason R. Jorjani. Prometheus and Atlas. (2016). London: Arktos Media Ltd. bl. 118]

 

Immer weer kom die vraag: watse taal praat jou hart? As Afrikaans afgelei is van God se Taal of Vrye Taal – wat die name is wat die ou Friese volk hulle taal gee – terwyl hierdie moontlik die lood tot in die verste geskiedenis is sowel die taal wat deur al die volke wat vandag hulself as ‘Noordies’ beskryf mag gewees het: dan is ons taal ons skakel tot die verste geskiedenis van ons ras. Dit is die Quickborn tot ons geesteskrag en geestesmag: ons magie.

 

Their memory was mediated more by an exquisite instinct than by deliberation. They had other animal psychical capacities as well, such as clairvoyance, telepathy, and psychokinesis, but at a higher level of efficacy commensurate with the technical orientation towards the world that is afforded by the human form of life. Most of their technology was based on the channelling of the vital force of organisms by these extrasensory or psychokinetic means. (…) However, the technical mastery of psychical abilities came with its own catastrophic dangers. Since the Atlanteans were the first people to develop the use of language, and since their communications with one another were predominately telepathic, words had a power that they no longer do. While they could be used to heal, these words of power could also be used for harming people at a distance and with impunity – especially people with less developed psychical faculties. [ibid. bl. 273]

 

Hier bespreek Jorjani mites oor Atlantis of wat elders bekend was as ALDLAND, geskryf deur Rudolph Steiner (sien ook.)

 

Hierdie animerende of odilliese krag wat pas genoem was in die aanhaling, en wat ek al eenmaal van tevore genoem het, is ‘n manier van wêreldbegrip wat vir ons vreemd is. Dit mag seker nagenoeg beskryf word as ‘n soort van animisme – terwyl dit overal en onder allerleie name in die laaste 200 jaar herontdek was:

 

Kentekens of elemente van ‘n vitalistiese wêreldsverklaring vind mens ook in die werke van Franz Anton Mesmer („animalischer Magnetismus“), Karl von Reichenbach („Od“), Alfred Russel Wallace („a new power vitality“), Henri Bergson („élan vital“), Alfred North Whitehead („creativity“), Pierre Teilhard de Chardin („Radiale Energie“), Wilhelm Reich („Orgon“), Adolf Portmann („Selfdaarstelling“), Arthur Koestler („The Ghost in the Machine“), Ken Wilber („holon“), Ervin László („Akashic field“) en Rupert Sheldrake („Morphogenetic Feld“), sowel in die vêr-oostelike vorstelling van die lewenskrag Prana of Qi. [Vertaling van Duitse Wiki oor ‘Vitalismus’]

 

Die terugkryging van ons intuïsie, deur die herontdekking van ons taal, is die wederopstanding van ons volk – of sal dit wees.

 

Wetenskap

 

Terwyl universiteite soos Tuks vandag blykbaar lief is om narre en hekse van die derde rang aan te stel as dosente, wie ‘n wetenskap leer wat ons vyandig is en haatlik, sou dit nie wonderlik wees om werke soos bg. daar te kry nie? Dit is werke en teorië wat sal lei tot die verbetering van ons plek in die wêreld en die vergoddeliking van ons ras? Waarom laat ons nog toe dat hondsdolle feministe soos Christi van der Westhuizen hulle werk onder die Teologiese Fakulteit plaas, waarin sy voortvaar om te kla dat plekke soos Durbanville en Centurion (voorheen bekend as Verwoerdburg) ‘n aard van „boereworsgordyn” het wat glo deur magiese werkinge anderskleuriges repell.

 

Sien: Van der Westhuizen, C., 2016, ‘Afrikaners in post-apartheid South Africa: Inward migration and enclave nationalism’, HTS Teologiese Studies 72(1), bl.4

 

Saam met sulke liedens word daar muggles en mudbloods toegelaat wie nie eenmaal daar hoort nie, en wie lyk my ons ietwat voor is wanneer dit kom by ons wetenskap te hervorm: science must fall. Voeg mens nog and religion too daarby, dan is dit eintlik ‘n heel gepasde uitspraak. Geloof en wetenskap was in die ou wêreld een ding.

 

Geesteswetenskappe staan ryp vir ‘n rewolusie.