Universiteit as Hogwarts

Hoër onderrig was die aangenaamste omgewing wat ek in my lewe al ervaar het. Dit kan sonder ‘n besondere sterk verbeelding gewis as ‘n tipe van Hogwarts of Skool der Magie beskryf word. Nes by die denkbeeldige Hogwarts egter, word die skole wat hierdie idee in werklikheid voorstel, vandag ook deur ongewensdes geplaag – ek praat van Afrikaanse Universiteite.

 

Harry Potter in Afrikaans

 

Onlangs het ek weer die voorreg gehad om die ‘hoë kuns’ wat mens min of meer met die pasgenoemde uitspraak op Youtube kan vind, te aanskou. Daar kan mens in lekker lawwe Afrikaans, sien hoe Dobby vir Harry Potter waarsku om nie by Hogwarts te gaan nie, omdat daar laat ons maar sê ‘mense’ is wat steel. Wieookal binne die laaste 4 jaar voet op ‘n Afrikaanse of oud-Afrikaanse universiteit gesit het, sal weet dat hierdie vermaning waar is – Dobby was reg!

 

Terwyl daar vandag nie net mudbloods en muggles in ongoddelike  getalle op ons universitiete toegelaat word nie, moet ons erfenis – die erfenis waarsonder hierdie instellings nie sou bestaan nie – oor allerweë verwyder en verbaster word so vêr moontlik. „Afrikaans Must Fall” ens.

 

Skryf mens dan die blanke universiteitspersoneel se verradelike en lafaardige houding teenoor hierdie verval van ons sedes en taal: ons kultuur by ons universiteite toe, dan verras dit niemand om te sien dat Afrikaans vandag weer in Kombuistaal status verkeer nie, as dit nog so gelukkig is.

 

Also bly daar niks anders oor as vir die studente om dinge in hulle eie hande te neem.

 

Die oorsprong van Slytherin

 

Vele vergelykinge kan mens maak met die Harry Potter wêreld en ons sin.

 

Die mitologiese stigter van die huis Slytherin, ‘n een Salazar Slytherin, was glo deur die skryfster gekies op grond van haar bekandskap met ‘n ou eerste minister van Portugal: António de Oliveira Salazar.

 

Dit was trouens onder sy bewind wat Portugal al haar kolonies en besittings goedsmoeds wegegee het, in die tyd wat Rhodesië so wel as Suid-Afrika nog vir sy voortbestaan gestry het teen ‘n „ontwakende” also nasionalistiese Afrika. Hierdie verlies het sig later ook by die Rhodesiërs afgespeel en in ‘n mate ook by ons. Nes Slytherin egter word Portugal, Rhodesië so wel oud-Suidafrika en oud-Duitsland, vandag uitgebeeld as „boos”.

 

So sal mens dan natuurlik dink dat die man op wie die stigter van die huis Slytherin gebaseer is, ‘n ware satan was – haatlik op elke denkbare manier. Ian Smith het oor die regte Salazar geskryf in sy boek Bitter Harvast:

 

„Salazar was one of the most remarkable men I had met. He was referred to as a dictator of Portugal, but this had no bearing on the truth. He was a quiet, retiring, intellectual university professor, who committed to paper his philosophy for solving the political problems of his country. This had such an appeal that he found himself drawn more and more into political discussions and eventually was almost press-ganged into accepting the position of president. He lived in a modest house where convent nuns cared for him, and there was one security man who controlled the entrance gate. A secretary met me and took me to his office, which was comfortable and adequate. It appealed to me, maybe because it reminded me of my own office, which people sometimes said was not sufficiently imposing for a PM. His eyes were blue and crystal clear; he had grey hair and an aquiline nose. His whole face displayed character and he spoke quietly and in measured tones. His actions were dignified, and everything about him depicted modesty, that characteristic which is probably the most important ingredient of civilised man.”

 

Die stigter van die huis van die slang.―

 

Die beeldnis van die slang en wat dit voorstel was terloops nie net met die onlangse Joodse mitologie: Politiese Korrektheid, met boosheid verbind nie, maar al skoon by van hulle vroegste gissings: die ‘Tora’ so wel die ‘Nuwe Testament’, also die Bybel.

 

Mens vergelyk dit met die Oud-Griekse opvatting van die slang, wat vandag nog in Aptekerswese en Heilkunde in Europa geldend is, dan kan die weerspreking nie duideliker wees nie.

 

Die herstelling van hierdie beeld het vir myself ook belang, (‘n sin van belonging) omdat ek aanvangs 2018 uitgevind het van ‘n ou familiewapen wat die slang as hoof bestanddeel voer:

 

Ek vermoed hierdie wapen was deur my familie doodgeswyg juis omdat dit dan die kern van „boosheid” as wapendier dra. Hierdie mening was ja deur Jodendom en hulle slawe religie Christenskap aangemoedig. Ook is dit interessant dat die Hugenote, wie Christen vlugtelinge uit Frankryk was, sulke wapenbeeld gevoer het. Fouché was nie die enigste ‘Christen settelaar’ aan Kaap wat so ‘n beeld in hulle familiewapen gedra het nie, maar vele ander geslagte ook. As jy hierdie lees en wonder oor jou eie herkoms en wat daar in versteek mag wees sou ek jou aanraai om dit optesoek, vele families het wapens gehad tog weet min mense vandag dat hulle enigsins so iets besit het.

 

Laastens toon my familiewapen ‘n merkwaardige ooreenkoms met dié van Joseph Fouché, een van Napoleon se metgeselle tydens die Franse-Revolusie:

 

Wat sal word van Hogwarts?

 

Gesien my ooreenkoms met die stigter van die denkbeeldige Slanghuis van Magie, ook dat hierdie mense hulle eie taal het wat glo nie deur muggles verstaan kan word nie, dink ek myself as ‘n soort van stigter van iets nuuts aan. Die slangtaal in Harry Potter kan ligs verstaan word as die taal van die Oera Linda Boek, ek glo ook nie dat daar huidiglik veel mense op aarde is wat hierdie taal kan lees en verstaan nie, also dink ek nie dis oormoedig of hoogvarend wanneer ek myself een van die eerste noem nie. ‘n Regte wizard, also.

 

Nou is dit my wens dat hierdie teks die aanerkenning kry wat dit verdien, en dat die Afrikaner tog maar kan leer verstaan dat sy taal oeroud en heilig is, dat dit die grootste skande is dat dié van ons universiteite en binnekort skole weggevee moet word, terwyl ons op ons hande sit en kla.

 

Ek hoop om nog die geleentheid te hê om my volksgenote te wys dat hulle taal ware toorkrag besit, en dat dit daarop as een van die oudste en reinste tale ter wêreld beskou moet word. Dat ons, en ons stamverwante tale in Europa nognie Unesco erkenning en beskerming van Kulturele-erfgoed geniet nie kan net toegeskryf word tot die anti-blanke haat wat vandag nog deur die mediameesters en allerlei mongrels voortgevoer word.

 

Eenmaal kom die dag wat die Dietser sy ware waarde sal besef, en aanspraak sal maak op wat syne is, daartoe wil ek bydra.