Arbeid maak vry

 

In 2016, na my ou wêreld vernietig was deur die Swart Studentestakings van 2015 en die gedwongenes tot nuus lesing wat ek ook om die selfde tyd moes begin doen, het ‘n medestudent vir my ‘n sekere boek voorgestel om my ietwat ligter te laat uitsien.

 

Hierdie boek sou handel oor een of ander ‘personage’ wat in die konsentrasie kampe ingeskik was, en trots die haaglike omstandighede wat op hom gewerp was, nogtans ‘n manier gekry het om gelukkig uit te sien en vrolik te wees. Hierdie boek het ‘n groot indruk op my vriend gemaak en ek glo ek het al eenmaal voorheen ook daarvan gehoor.

 

Ek het egter nooit hierdie boek gekoop nie en is ook bly ek het nie, daar ek intussen geleer het dat daar heelwat ‘wonders’ wat die Jode betref in die 30-40’er jare gebeur het – moontlik was hierdie boek een van hulle.

 

Also kan ek nie help om oor die boodskap van hierdie boek te dink nie, naamlik dat mens sy lewensuitkyk – wat immer van binne af buitentoe geskied – so kan instel dat sy hele wêreld ‘n ander gestalte aanneem, selfs wanneer sy uiterlike omstandighede boos uitsien (in hierdie geval was dit ‘n knaap wie se denkwyse so sonnig en gelukkig was dat, trots die konsentrasie kamp wat hy ingeskik was, sy gesondheid en lewensgeluk sy metgeselle sin vêr oortref het, en danksy dit het hy ook die ‘ordeal’ oorleef en was sterker daarvoor.)

 

„We born-frees”

 

Die sogenaamde ‘born-free generation’ is glo die liedens – hulle mag afstam van wie hulle wil – wie na die donker apartheid jare, d.w.s. in die tyd van sonskyn, reënboë en demokrasie gebore is.

 

Nou, in die OLB word daar meestal na die blanke noordiese rasse as „Fryas bern” verwys. Die woord BERN is die wortel vir Engl. born asook in die Skandinawiese tale steeds die woord vir kind. Die naam Bernhard het also ‘n heel mooi dubbelsinnigheid daaraan, omdat dit o.a. ‘kinderhart’ = die hart van ‘n kind kan beteken.

 

So is dit klaar dat blanke jeug wie in Suid-Afrika na 1994 gebore is, nie net born-free is nie maar ook fryas-bern.

 

Wat beteken ‘vry’?

 

Onlangs het ek vir interesantheids onthalwe die woord instink probeer oorsit in ‘n rein Noordiese begrip, om dit beter te kan verstaan. Dit was nie ‘n maklike taak nie, omdat die Noord-Europese volke waarskynlik nie sulke woord nodig gehad het nie, omdat hulle wêreld heel anders uitgesien het (sien bv. die dubbelsinnigheid van die woord TOCHTA).

 

Immer kom my vertaling vir ‘instink’ terug na die woord vry, hetsy in verbinding met ‘n ander woord (bv. vrymoed, vryetochte) of op sy eie (vry -heid, -dom, -nis ens.) (Sien ook bespreking i.v.h. posts vanaf 23.10.10 11:00 AM — 24.10.10 07:34 AM)

 

Mens moet ook weet dat die aardsmoeder (moeder, gemoed, moed, Engl. mood het almal dieselfde wortel: MOD) van die blanke rasse ‘Frya’ genoem word. Hierdie is kensketsend vir die wyse van naam gewing in daardie tyd, daar hierdie mense alledaagse woorde uit hulle taal gevat het en eenvoudig ‘n uitgangs -a, -o, -ia ens. bygevoeg het om ‘n mans of vrouens naam daarvan te maak. So sien mens nogsteeds die mansnaam ‘Fry’ in die Skandinawiese mitologië.

 

Die betekenis van FRY is te wyd om in hierdie kort opstel te bespreek, allerdings is dit opmerklik dat hierdie die grond van die blanke rasse se gemoed, aard, tipe en ja selfs siel is.

 

Wanneer ons nie vry is nie, dan moet ons begin werk om vry te word, dit kom net deur arbeid.