‘n Verduideliking van ‘Dietsland’ vir die volk

Gemeet met die tyd en tydsgees waarin ons leef, kan mens my seker beskuldig van raserny of lydend aan een of ander hersenskim dat ek die naam Dietsland vir my webwerf en toekomstige land van die Boere in Afrika gekies het. Ek sal hier probeer duidelik maak waarom ek dit gedoen het.

 

Die benaming ‘Diets’ is hoegenaamd nie nuut nie, en het in die 30’s en 40’er jare laas groot betrekking en bespreking geniet. So vêr ek weet is Dan Roodt die eerste wie die naam in die jongste tyd weer opgebring het (sien sy opstel Afrikaner en Hollander: Dis tyd dat ons mekaar vind).

 

Trots die verbinding met daardie jare, is die naam vir ons seer gepas en sal ook altyd wees vir solank ons bloed suiwer diets bly.

 

Wat beteken diet(s)?

 

Die ou skryfwyses van die naam draai almal rondom THJUT wat se kern ‘volk/ taal’ beteken. Diet(s) en Duit(s) trek hulle oorsprong terug na hierdie woord, en dui op ‘n besondere volk wat ‘n besondere taal spreek. ― Die taal en die volk is dus één en onafskeibaar van mekaar. ―

 

Mens kry allerhande samestellinge met hierdie THJUT bv. bedui(e), verduidelik e.a. Behalwe die benaming ‘Duits’ word dit vandag dan meer gebruik by sake van taal as volk, maar soos reeds gesê dit het oorspronklik beide beteken.

 

‘Dietsland’ in die ou skryfwyse sal dan THJUT.S.LAND lui: (die) volk se land/ (die) taal se land.

 

‘Duitsland’ is dus die enigste land wat vandag so benaming het (alhoewel hulle verradelike politikuste dit probeer verander), terwyl ‘Nederland’ soos ‘Suid-Afrika’ geen betrekking het op die etniese bevolking of sy taal nie, maar bloot ‘n beskrywing van ‘n landskap is waar daar toevallig ‘n samekoms van allerlei afsonderlike volke is.

 

Die naam ‘Nederlander’ of ‘Suid-Afrikaner’ beteken dus niks. Selfs daardie land wat die ‘uitverkorenes’ besig is om by die Palestyne te steel het ‘n beter naam: dit heet „Israel” of „Judea” en is nouliks verbind met die volk wat dit bewoon (besteel).

 

Hoe sou so ‘n Dietsland uitsien?

 

Mens kan wel wonder hoe ek so ‘n land insien, daar ek my so openlik teen Christenskap uitgesit het, watse Christen (wat huidiglik meeste Dietsers of Afrikaners hulself nog noem) sal dan wil bydra tot so ‘n land?

 

So ‘n land sal geloofsvryheid hê, daar dit onwaardig is vir enige blanke mens om van hierdie vryheid ontneem te word. Ek het ook nie die mag om kruistogte uit te voer soos die ou Christene gedoen het nie – en wil dit ook nie doen nie. Die tyd dat blankes mekaar uitmoor a.g.v. een of ander Joodse mitologie is lank verby, genoeg van ons bloed was al gemors op sulke nonsens.

 

Dietse Christene (ook Liberale, aanhangers van Vrye Markte, Libertynisme ens. – want hierdie alles is Joodse mitologie) sal geduld word, vir so vêr hulle getrou gebly het aan hulle volk en bloed in ander opsigte.

 

~ ~ ~

 

Daar is vele onsin in hierdie wêreld, en niemand kan sê dat hy heeltemal vry van dit was of is nie, ons almal moet ons weg uit die verstrooidheid en sielloosheid van moderniteit vind, en mekaar ook daarmee help.

 

Dit is die doel van hierdie webwerf en daardeur hoop ek om eindelik genoeg goeie mense te ontjudaiseer om bevoeg en gesond genoeg te wees vir die oprigting van ‘n nuwe wêreld.