‘n Inleiding tot die Oera Linda Boek (OLB) vir die volk

Arthur Kampf ‘Die Ahmung des Feuers’ (bron)

 

Uit die vrye pols wil ek gou ‘n nuwe bekendmaking oor hierdie teks gee en waarom dit vir ons (Dietsers) van belang is.

 

(Mens kan my eerste opstel i.v. hiermee hier bekyk)

 

Wat is die OLB?

 

Dit is ‘n teks wat in die 19de eeu in die Nederlande opgeduik het. Hierdie teks sou in ‘n sekere familie – die Over de Lindens – van geslag tot geslag oorgelewer gewees het, waarna die bekendste erfgenaam Cornelis Over de Linden, dit na ‘n geleerde (Dr. Ottema) geneem het om te vertaal.

 

Cornelis, wie so vêr ek kan sien ‘n ligte en duurbare man was, het gedink dat die teks – wat hy nie heeltemal kon lees nie – miskien die aanduidings tot een of ander skat sou weergee, daarom het hy dit vir ‘n lang tyd eers self probeer ontsyfer.

 

In ‘n betreklike kort tyd was die teks deur dr. Ottema vertaal en ook deur ander mense (gewoonlik geleerdes) beja en die verdere navorsing daarvan ondersteun.

 

Soos met alles egter was daar ook teënstanders. Hierdie mense het – soms met reg – vraagtekens oor hierdie teks gewerp:

  • Is dit eg?
  • Is die papier werklik so oud soos die teks beweer? (die teks sou vir die laaste maal in die 13de eeu oorgeskryf gewees het, daarom sou die papier waarop dit nou staan dienooreenkomstig oud moet wees*)
    • *hiervoor kan daar ook ander verduidelikings wees
  • Was die teks nie miskien deur ‘n paar grapmakers aanmekaar gesit nie?
  • Is die taal waarin dit geskryf is ‘n regte taal? Kan dit enigsins die oorsprong of voorloper wees van Friesies (o.a.)?
  • Ens.

 

Die uitjouers en enkelbyters het lyk my in die Nederlande aanvanklik die sweephand bekry, want die teks was vinnig as oneg uitgekreet en enige ondersteuner daarvan as mal of kranksinnig verklaar. Dit is moontlik vir hierdie rede dat die eerste vertaler daarvan (dr. Ottema) na ‘n paar jaar se studie van die teks sy eie lewe geneem het.―

 

Waarom moet ons omgee?

 

Die teks sou dan naas die wêreldaanskouing (teo- ook mitologie) van die ou Friesiese volk, ook die oergeskiedenis van Europa bevat.

 

Voor Christen Europa oftewel die land van die Flintstones is iets wat tot dus vêr as vanselfsprekend geneem is. Ek bedoel dat die beeld wat van die ‘Germane’ of ‘Skandinawiese’ volke tot dus vêr voortgetoog is, is dat hulle werklik holbewoners en barbare aller aard was.

 

Hierby sou die Grieks-Romeinse erfenis, wat met die grootste ongeluk deur Christenskap besiel was, die ‘blonde barbare’ kom inlyf tot die nuwe wêreld en alle wetenskap, kuns en hoë geloofsoortuiginge wat ons glo niks van sou gehad het nie.

 

Uit hierdie geskiedenis alleen is daar veel om te leer.―

 

Samehangende bronne: