Jupta ryk of Gupta ryk?

 

Ek skroom om my webwerf te bevuil deur Swartpolitiek hier te bespreek, maar voel ek moet my siening oor hierdie saak weergee, wat ek nog nêrens anders bespreekd sien het nie (behalwe by Jan Lamprecht).

 

Eerstens is dit klaar dat bedrog die grond van die Nuwe Suid-Afrika is, die staat in sy huidige gestalte sou nie ontstaan het as die nie vir hierdie daadsaak was nie.

 

Van hierdie uitgangspunt (dat bedrog die grond is waaruit die nuwe staat groei), verbaas dit niemand om te hoor dat daar „korrupsie” (:bedrog) in die staatsorgane gepleeg word nie.

 

Nou is die vraag, wie pleeg daardie bedrog? en wie baat daaruit? Die waarom behoef ons nie te pla nie, daar bedrog reeds aangedui is as die grondgedagte van hierdie staat, gevolglik sal swendelaars van aller aard dit tot hulle voordeel gebruik.

 

Die oorsprong van die leuen

 

Ek het al uit verskeie oorde sprake gesien van die moontlikheid dat die Hindoe Brahmanne verwand is aan die Jode, wie hul oorsprong van hulle aardsvader Abraham beweer. Hierdie ooreenkoms kan mens skoon in die naam sien, daar ABRAHAM ‘n woordspeling is op BRAHMA, die owergod van die Hindoes – wie hulleself BRAHMANNE noem (die Brahmanne is die priesterstand in die Hindoe samelewing, terwyl die Levi stam dieselfde rol speel by die Jode.)

 

Wie hierdie verband as nietig of niksseggend beskou, sal goed doen om na die werk van Deense taal- en geskiedkundige Dr. Christian Lindtner te gaan kyk, en ook te besef dat woordspeling – eindelik net woorde, die grond is van alles geloof:

 

The pun, also called paronomasia, is a form of word play that exploits multiple meanings of a term, or of similar-sounding words, for an intended humorous or rhetorical effect.
(…)
Puns have a long history in human writing. Sumerian cuneiform and Egyptian hieroglyphs were originally based on punning systems, and the Roman playwright Plautus was famous for his puns and word games. [1][2] Punning has been credited as the fundamental concept behind alphabets, writing, and even human civilization. (Wiki oor ‘pun’)

 

Beide hierdie Brahmanne en Leviëte (skrifgeleerdes/ priesters) se gesag was deur die skielikke opwaksing van nuwe wêreldlere bedreig, die eerste deur Boeddhisme en die laaste deur Christenskap.

 

Wat het hierdie nou te doen met Suid-Afrika?

 

Soos reeds op hierdie webwerf beweer, lewe die Jode in SA heel lekker. Die slaafagtige Christen mens wat die Afrikaner heet, durf geen woord teen hulle rig nie, en ondersteun hulle onderskeie ondernemings (wat legio is) goedsmoeds en onbewus of doelbewus onkundig oor die skade wat hierdie mense ons aandoen.

 

Die ystergreep wat hulle oor die land se pers het beteken ook dat hulle bepaal watse nuus gelewer word en wat nie.

 

Nou, almal weet dat bedrog en bloedsuiging die woord van die dag is in Suid-Afrikaanse staatkunde. Die media vertel ons nou al jare daarvan. Die Bantoes, so onbevoeg en onbetroubaar soos ooit, kom in die staat in (want die regering is tog net vir hulle daar) en „eet dan die geld” soos dit lui. Die pers op hulle beerd doen dan daaroor berigting, dat daar wanbesteding van geld hier of daar is ens.

 

Die vraag is nou, wie baat deur hierdie wanbesteding of ‘geldetery’?

 

Die Juptas se pers sal dadelik skree „die Guptas!”, maar is hulle die enigste? As dit vir hulle moontlik is om van die Bantoestan se bedrieglike aard gebruik te maak, sal dit dan nie vir ander groepe ook wees nie? Sal hierdie groepe nie die Guptas as bedreiging vir hulle eie parasitisme beskou nie? en gevolglik al hulle middele aanwend om hierdie parasitiese mededingers te bekamp?

 

Mens herinner hom dat die pers nou al jare lank oor Zuma se „korrupsie” aangaan, sal enige iemand dan glo dat sy voorgangers (St. Mandela ingesluit) nie ook „korrup” was nie? Dit is, soos aan die begin gesê – die grondbedinging van die Swartstaat.

 

Die pers het oor Zuma se bedrog berig omdat hulle eienaars nie daaruit gebaat het nie. Die ander troetelbantoes wat mens gewoonlik in die DA aantref is geensins anders en sal dit ook nie wees nie, die pers sal hulle eenvoudig nie as „korrup” uitwys vir so lank as wat hulle bedrog die Juptas bevoordeel en nie die Guptas nie.

 

Gewis is dat daar een of ander parasitistiese ryk diep in die wese van die huidige gestalte van „die Republiek” gewortel is. Heeling daarvan deur uitsnuffeling en die gekla oor „aanspreeklikheid” is nie moontlik nie, ‘aanspreeklikheid’ of ‘verantwoording’ is nie begrippe wat die Bantoes hulle aan steer nie en dit is vir hulle halfsnaaks dat ons so daaroor aangaan.

 

Die vernietiging van hierdie ryk, hierdie bedrieglike land, hierdie onbevoegde regering, die leuenagtige pers – mens mag dit noem wat hy wil, moet ons enigste oogmerk wees.