Hekse en wizardry

Dit was omtrent een jaar gelede wat die idee my opgeval het om Germaanse heksery as geestelike wapen in hierdie groot ontvoudende spel te benut.

 

Dat die heksery ‘Germaans’ moet wees is gegee, daar ons van Germane of minstins Noordiese volke afstam, kan heksery in hierdie gedagte gegrond ons nie eenmaal skaad nie, want dit is eenvoudig ‘n herroeping van ons eie.

 

Die swartes se bygelowigheid oftewel overbelievingness* kan hier heel goed tot ons voordeel speel.

 

*[132/09-10] (HJA SEND NIDICH ÀND DRIST ÀND ANG THRVCH OVERBILÁWICHHÉD./ Hulle is nydig en driestig en angstig deur owerbygelowigheid)

 

Hierdie gedagte was reeds deur die Amerikaners meer as ‘n eeu gelede uitgevoer, en was die kiem van die bondgenootskap wat vandag die KKK heet:

Like the Civil War itself, only more so, the twelve-year ‘reconstruction period’ in the South, from 1864 to 1876, is still within the memory of living people. The South remembers how it fared in this era when the Negroes had the vote and were the absolute masters of the white folk. It remembers its Negro lieutenantgovernors and officials, “gorged on peanuts, soaked with whiskey, and quarrelling among themselves with murderous intent.” It remembers the carpet-baggers, whose fully-armed all-Negro militia moved mercilessly against the Whites at the least sign of dissatisfaction with their regime, and it remembers the everyday Congo-style atrocities. These impossible conditions were what gave rise to the militant activities of the Ku Klux Klan, whose garb had a paralysing effect upon the Negroes. It was not so much the fear of man as the fear of ghosts [that] brought the Negroes to heel. (White Man, Think Again!, Anthony Jacob, 1965, bl.246)

 

(Sien ook i.v.h. Birth of a Nation: Forgotten Origins of the KKK & Slavery Hate Facts deur mnr. Palmgren en mev. Lokteff)

 

Dit was terloops mnr. Jacob se boek wat my oë vir die eerste maal oopgemaak het na, wel die gemors oor die algemeen, maar veral die belang van ons Noordiese afkoms – die kultuur, bloed ens. wat (hoogs waarskynlik) van daar af stam. Hierdie selfde boek was deur die breindood Apartheid regering verban op versoek van een of ander hakneus wie nie wou gehad het die dom Boere moes dit lees nie, mens wonder waarom?

 

Hierdie boek is ‘n moet vir elke ‘Boer’ en veral diegene wie hulself nog Christene noem of wie se wêreldaanskouing wesenlik daardeur bedingd is, dit sal jou welgeval soos dit my destyds gedoen het toe ek myself nog dieselfde genoem het.

 

Heksery en wysgierigheid

 

Die woord HEX word met reg deur Jan Ott terug gewys na Grieks:

The assumption of some etymologists that the word would be derived from ‘hagazussa’ (Hague-/ hedge-sister) or ‘hagetisse’ (lizard), is probably based on medieval folk-etymology. A relation to Greek ἕξ (hex): “six” and the six-spoke wheel makes more sense.

vb. van ‘n regte wizard: Arthur Schopenhauer (1788-1860)

 

 

Engl. wizard is vir my ‘n heel bekorende woord al sedert ek ‘n klein knaap was. Onlangs het ek eers uitgevind dat dit ‘n samestelling tussen wys en aard is (vgl. Afr. grysaard). ‘Wizardry’ is dus letterlik wysaardery (:wysgierigheid, filosofie).―

 

~ ~ ~

 

Hoe verenig mens nou hierdie twee woorde, en van meer belang: hoe kan ons dit tot ons bate aanwend?

 

Om hierdie opstel nie te laat ontaard in allerhande dubbelsinnighede met woorde wat heks bevat (hekseketel, heksejag, heksevervolging ens.) sal ek dit hier stop.

 

Ek voel egter dat daar iets agter hierdie saak steek en dit in die toekoms dalk heel voordelig vir ons kan wees.

 

~ ~ ~