Oor die Jode in Suid-Afrika

 

 

Mens kan nie geskiedenis of huidige politiek verstaan, sonder om die Joodse invloed daarin te verstaan nie. Hierdie stelling geld veral vir die laaste ~200 jaar.

 

Die eerste gedagte wat by jong mense opkom wanneer mens oor die Jode begin praat, is dat mens snaaks wil wees deur Hitler grappies te vertel of watookal. – Dit is a.g.v. die Joodse ras dat daar meer as 70,000 blankes in Suid-Afrika uitgemoor is. –

 

Die swyging van hierdie geskiedkundige daadsaak maak dat meeste van ons mense nogsteeds dink dat Apartheid en „rasisme” eweskielik bose begrippe geword het soos wat die wind verander het. Daar word nie besef dat hierdie dinge „boos” geword het omdat ‘n vasbeslote kern besluit het om dit so te verf. Hierdie kern heet Juda.

 

Propaganda hulle sterkpunt

 

„For years the policies of apartheid were challenged by the Rand Daily Mail. Like virtually all of the English-language press in South Africa, it was owned by the Anglo American Corporation, controlled by the Oppenheimer family.” (The Role of Jews in South Africa since 1948, Sam Davidson, The Occidental Quarterly, vol. 11, no. 2, Summer 2011, bl. 15 [PDF])

 

Huidiglik is dit geensins anders nie. Die eentonigheid van die SA pers wat ras en anti-blankheid betref is natuurlik nie net ‘n Joodse eienskap nie, maar ook ‘n Bantoe eienskap. Hoe mens kan opmerk dat die groot media moonthede deur Jode besit of bestuur word is hulle houding jegens Isreal, dat daardie staat feitlik Apartheid, Nazisme en rasgebaseerde diskriminasie toepas, – wat hulle enige Europese land voor sal kruisig – swyg die Suid-Afrikaanse pers dood.

 

Ek verwys na Naspers en die Times groep as groot moonthede. Kyk mens eens na die koerante, tydskrifte en tv-kanale wat hieronder val, dan is dit die groot gros van kultuur skepping en meningsvorming van Suid-Afrika. Maroela-media verag ek, a.g.v. hulle uitbuiting van my volk en hulle louwarm, patetiese nuus wat ons ras geensins by baat nie. Bekyk mens die redaktriese, dan verstaan hy hoekom hulle die Joods-Bantoe-Indiër mediakompleks so gretig na-aap.

 

Onlangs het die Jode ook gekraai oor hulle nuwe grootmanne wie hulle in die SABC in gekry het. Mens vgl. hoe die pers nou al vir jare lank oor die swart SABC kla, dat dit korrup of nasionalisties of wat ookal is, dit is omdat hulle nie beheer daaroor gehad het nie, en die SABC nuus die pers mense se „vrye pers” kon weerspreek.

 

Die Jode is ‘n aparte ras, nie uitverkies vir wat hulle dink nie

 

Die Jode is nie „wit” nie:

 

„Furthermore, it is now known both that Jews are genetically distinct enough to qualify as a “race,” and that despite a significant degree of European admixture, Jews are in fact genetically more closely related to Palestinians than they are to European populations.” (The Jewish Question for Normies, Aedon Cassiel, Counter-Currents [online])

 

Jodendom in Suid-Afrikaanse geskiedenis

 

„During the Boer War, Jews served on both sides, although the arrival of English Jews helped out the British side. Some Boers harbored prejudices against the Jews, while others felt a kinship toward them. In 1902, the British defeated the Boers and, in 1910, they formed four British South African colonies. The British gave the Jews equal status to the other white citizens, giving British authority legitimacy among Jews.” (First Half of the 20th Century, South Africa Virtual Jewish History Tour, Jewish Virtual Library, [online])

 

Die Jode was deur die VOC verbied om SA binne te kom as immigrante. Die Engelse het met hulle oorname van die Kaap in 1806, die deur vir die uitverkorenes oopgemaak. Vergelyk die woorde van een direkteur-generaal van die destydse New-York kolonie in Amerika: „het minderwaardig ras, hatelijke vijanden en godslasteraards van Christus mogen niet toegelaten om deze nieuwe kolonie te besmetten en last te veroorzaken.”

 

Onder andere het Jode ook leiding geneem in die industrialisering van die Suid-Afrikaanse ekonomie, wat as gevolg gehad het die verstedeliking van die Boere bevolking gedurende die 20ste eeu, en die verval van die ou plattelandse Afrikaanse kultuur.

 

Hede en verlede, die tyd stap nader

 

Dit kan nie genoeg gesê word nie: die Joodse ras is verantwoordelik vir die val van Blanke Suid-Afrika, en die gevolglike volksmoord en volksmarteling van die Afrikaner.

 

Dieselfde geld vir Rhodesië.

 

Europa sit al lank met dieselfde probleem.

 

Duitsland het homself in 1933 van Joodse invloed en vreemde dwang bevry, daarom word hulle deur die huidige Joodse wêreld belaster en as satan uitgekreet.

 

Wie die Joodse probleem nie wil erken nie, is onernstig en verraai sy volk en ras, omdat hy nie ‘n vyand ‘n vyand wil noem nie: wat nou al eeue lank teen ons stryd.