We embêresing kwestjoen

‘n Goeie en voorstaende Afrikaner is christen. Dit weet ja almal. Hierdie ideaal strek so ver ek kan sien deur ons hele geskiedenis hier, tot by die aanvang van die volksplanting in 1652.

 

Mens kan met reg vermoed dat die setlaars aan die Kaap naas geloof ook herkoms ‘n vereiste gemaak het vir dienaarskap en eindelik diegene wie toegelaat was om hierheen te immigreer. Ek noem dit om klem te lê op die betreklike eenvormigheid van die bloedsmening wat die Afrikaner volk uitmaak, wie teen die aanvang van die 19de eeu reeds gevorm was.

 

Hoekom ek herkoms noem, is: die Afrikaner se hardnekkige geloof aan Joodse mitologie, wat lyk my nou eenmaal moeilik is om vry te spring vir meeste van ons. Daarom het ek al gewonder of ons volk (veral die manlike deel) nie dalk ‘n aansienlike aandeel van Joodse bloedsmening besit nie, wat dan hulle geloof in Joodse mitologie (die Bybel) sal verduidelik en regverdig.

 

De Afkomst der Boeren, H.T. Colenbrander

Nou, as mens kyk na diegene wie na die Kaap toe getrek het tussen 1652 en sê maar 1806, vind mens* meestal die bekendes (d.h. Duitsers, Nederlanders, Franse Hugenote). Hoeveel Jode kan mens onder hierdie reken? Hierop beweer ek: seer min. *(Colenbrander se werk word uit vele oorde betwis, met name dat daar ‘n groter aandeel aan Duitse bloedsmenging gegee moet word – dit sal ek elders bespreek)

 

Ek gee een bewering en twee bewyse wat my nou na aan die hand lê:

 

Die VOC het nie Jode graag aangestel nog toegelaat nie, en meeste het hierheen gekom ná die Engelse beset geneem het van die Kaap in 1806 (d.w.s. na die Afrikaner volk reeds gevorm was).

 

Jews have been a part of South Africa’s development from the very beginning. Portuguese Jewish cartographers and scientists contributed to Vasco Da Gama’s discovery of the Cape of Good Hope in 1497. A number of non-professing Jews were among the first settlers of Cape Town in 1652, despite restrictions against the immigration of non-Christians. The earliest evidence of Jews in Capetown comes from a record of the baptism of two Jewish men living in the Western Cape on Christmas day in 1669. Until the early 1800s, only a few Jews came to South Africa as a part of the Dutch East India Company, which required that all its employees and colonists be Protestant. (South Africa Virtual Jewish History Tour, Jewish Virtual Library, [argief])

 

Mens vergelyk ook die woorde van Peter Stuyvesant, die direkteur-generaal van die kolonie wat later New York geword het: „het minderwaardig ras, hatelijke vijanden en godslasteraards van Christus mogen niet toegelaten om deze nieuwe kolonie te besmetten en last te veroorzaken.”

 

Mens wonder of Jan van Riebeeck ook so ‘n redelike sienswyse gehad het?

 

~

 

As ons nie Jode is nie, nog Joodse bloedsmenging het nie, waarom glo ons dan so hard in Joodse mitologie? Die krankiese gissings dat ons „die regte Juda” of een of ander verlore stam van Israel sy, laat ek hier ter syde – dit is te dom om tyd aan te mors.

 

Die jong geslagte en die kult van Jesussie

 

Ofskoon die aanhang van die Ou-Testament ‘n groter verskynsel by die ouer geslagte is, blyk die jonger generasies ‘n groter neiging na die Nuwe-Testament te hê.

 

Hierdie verskynsel vind gewoonlik sy uitering in „Youth Groups,” „Worship” en ek weet nie wat alles nie. Dat Christenskap sy laaste staan op Engels sal en reeds doen maak, is klaar.―

 

Vir hierdie arme siele kan ek net sê: geht zum Hause! Daardie groepe het minder gees as ‘n musiekfees (dieselfde geld vir Mega-Kerke) en is die versamelplaas van priesters en parasiete van alle aarde. As julle nou eenmaal na ‘n kerk toe wil gaan, gaan dan na die APK – maar wat sê ek nog, God is dood.

 

Did Jesus really exist? – the question is not a new one. The great German theologian, Adolf Harnack once (back in 1909, before he became von Harnack) called it “the embarrassing question”, i.e. embarrassing for those who raised it (viz. Kalthoff, Jensen, Drews). We must now say that von Harnack got it wrong. The question is now embarrassing – and even more so now than then – for those who fail to account for the lack of external and internal evidence, and for the parallels that are now much more numerous and close than they were in 1909. (Adolf Harnack, “Hat Jesus gelebt?” in: Aus Wissenschaft und Leben, Zweiter Band, Giessen 1911, pp. 167-175.). Above all, new Buddhist sources, in Sanskrit, have provided numerous literal parallels, i.e. direct loans. [deur Christian Lindtner in sy opstel: The Origins of Christianity and the Quest for the Historical Jesus Christ]

 

Opsommende gedagte van hierdie opstel:

 

Dit is ‘n verleentheid dat ons teologiese betragtinge nog deur ‘n Joodse lens geskied. Dit selfs onder die beste bloed wat ons volk moet lei. Deur my handelinge met Bantoes het ek al agtergekom dat hulle verstandelike elite veel vinniger Christenskap afgeskaf het as wat ons het. Dit, vermoed ek is danksy hulle haat teenoor die ras wat hulle die meeste met daardie geloof verbind: die Blanke ras.

 

Indien geregverdigde haat teenoor die skeppers van die propaganda boek wat die Bybel heet nie genoeg is om jou van daardie swendelgeloof af te sky nie, is daar meer versadigde en verstandige bronne wat dit wel kan doen.

 

Dié wie se verstand groot is moet voorstaan, indien dit jy is wie hierdie berig lees, moet jy verstaan dat Christenskap kan en moet uit ons volksiel uitgeroei word indien ons erfgename van die nuwe wêreld wil wees, en nie saam die ou een verdelg wil word nie.