Oor Siener

„Nicolaas Pieter Johannes Janse van Rensburg is gebore op die plaas Palmietfontein in die Potchefstroomdistrik en is deur sy toordokteroom, Piet Waarsegger, grootgemaak. Hy het beweer dat hy die geeste van die Duitsers in ‘n poel in die Hartsrivier gesien het. Hulle boodskap was dat al die Boere hulle beeste moes doodmaak en hul oeste moes vernietig. Op ‘n sekere dag sou die son bloedrooi opkom, die beeste en oeste sou wonderbaarlik herstel word en die Duitsers sou saam met al die Boere uit hulle grafte opstaan en die Bantoes die see indryf.” (Nasionale Selfmoord van Xhosas met wysigings, Wikipedia)

 

„En in ons dag gaan God se volk vir die derde en laaste keer ‘n nuwe Kanaän in besit neem; ‘n Kanaän wat tot by die ewenaar sal strek ― net soos die profeet van God ‘gesien’ het.”

 

„Met behulp van die Duitsers sal ons die swart stamme tot by die ewenaar verjaag.” (SUID-AFRIKA: DIE NUWE KANAÄN?, Adriaan Snyman, 5/01/2016)

 

~

 

Die liefde wat die Siener mites vir die Duitsers betoon is die een ding wat ek die meeste kan beja en ondersteun, vele ander dinge egter nie.

 

Onder diegene wie ek al tee gekom het wie in hierdie stories glo, het weinig van hulle al die moeite gedoen om die hele boek(e) wat deur Adriaan Snyman geskryf is deur te lees. Nog minder het al selfs daaraan gedink om die bronne waarin Siener se sienings opgeteken is na tegaan, mens moet nie uit die oog verloor nie dat Snyman se interpretasies net dit is, interpretasies van oorspronklike teks en niks meer nie.

 

Mense wie dieper in hierdie geloof is sal dan wel weet dat daar ander liedens is wie ook interpretasies van die sieninge gegee het. Hierdie mense se werk is hier nie die rede nie, daar dit Snyman se werke was wat die volk lyk my bevang het, en mens sy werke eerstens moet besydig, waarna die ander hopelik ook minder geloofwaardig sal blyk.

 

Die bronne

 

Alvorens mens na enige van Siener se apostels se werke kyk, moet mens vra na die bronne. Dit heet waaruit delf hulle hul interpretasies, waaruit skep hulle?

 

Wie eenmaal self na die bronne gaan kyk, die tekste waarin die ‘siening’ opgeteken sy, sal ‘n ander blik op die saak kry. Die enigste bronne wat ek deur internet navorsing kon naspeur, is die teks wat deur die Lichtenburg Musuem aanlyn beskikbaar gestel is (sien die eerste PDF). Hierdie teks bevat hoegenaamd nie alle sieninge wat ek al deur Snyman sien aangehaald was nie, maar gee vir ons genoeg oorspronklike bronne om Snyman se interpretasies te besydig.

 

Waarom is dit vir my belangrik om Snyman te besydig?

 

Wie al lank genoeg na sy werke oplet, sal besef dat sekere van sy bewerings werklik mal is, en dat hy geen geringe wins gemaak het deur sy boekverkope van iets – wat na my mening niks meer as priesterlike swendel is nie – wat nie net vir ons volk maar vir ons ras ‘n verleentheid is.

 

Een lieflingstaktiek van hierdie ou vogelaar is om ganse dorpe, stede of selfs lande van blankes dood te spreek; gewoonlik liedens van wie mens aanneem hy nie hou nie:

 

 • Bloemfontein
  • „Met die aanbreek van die derde fase van die revolusie sê Siener gaan baie mense in Bloemfontein sterf. Die gesig lui so: “Aan Bloemfontein se kant is ’n swart wolk vol mense” (In sy visioene is swart altyd ‘n simbool van dood en vernietiging. Op 11 Julie 1914 het hy ook ’n ‘swart wolk’ bokant Lichtenburg sien hang, en skaars ’n maand later, op 15 September, word sy boesemvriend, genl. Koos de la Rey, deur ’n polisieman in Langlaagte doodgeskiet). In die Bloemfontein-gesig, is die swart wolk egter ‘vol mense’ — wat beteken dat baie blankes weens geweld gaan omkom.” (SUID-AFRIKA: DIE NUWE KANAÄN?, Adriaan Snyman, 05/01/2016) en (ANGUS BUCHAN EN DIE SIENER, Adriaan Snyman, 20/04/2017)
 • Johannersburg
  • „Op 1 Okt. 1917 het Siener gesien — “Van die Oostekant kom ’n vuur en brand Noordwes. Die aarde is swart…Die mieliestronke is by Johannesburg aan brand…Toe kom mense die zelfde richting uit met grawe agter hulle rug.” Die mieliestronke wat brand, is ’n teken van die onluste en bloedvergieting.” (DIT SAL VINNIG GEBEUR, Adriaan Snyman, 15/05/2014)
 • Europa
  • „Op 10 Jul. 1925 sien hy die gevolge daarvan — Die gras brand in Europa en die aarde word daarvandaan na hier zwart. By hierdie gesig staan daar in sy aantekeningboek tussen hakkies (die begin van die 3de WO).” (SUID-AFRIKA: DIE NUWE KANAÄN?, Adriaan Snyman, 05/01/2016)
   • Vgl. die Lichtenburg Musuem bron waar geen sprake is van Snyman se bewering in hakkies nie, bl.35 van die PDF
  • „Terloops, ons Boereprofeet is nie die enigste wat hierdie ‘onheil’ vir Europa voorspel het nie. Die Bulgaarse profetes, Baba Vanga, wat in 1996 in die ouderdom van 85 oorlede is, het in haar leeftyd ook talle profestiese gesigte gehad wat bewaarheid is. Haar volksgenote het dan ook na haar verwys as ‘die Balkanse Nostradamus’. In een van haar mees ontstellende profesieë beskryf sy wat onder andere in die jaar 2016 gaan gebeur. Volgens haar sou daar eers ‘n vloedgolf Moslems Euorpa binneval, en dit sal dan sy hoogtepunt in 2016 bereik wanneer die Moslems met ‘n chemiese oorlog begin. Sy voorspel ― en ek haal haar aan: “Dit sal die ganse Europa uiteindelik as ‘n verlate landskap agterlaat, heeltemal leeg van enige vorm van lewe…” (SUID-AFRIKA: DIE NUWE KANAÄN?, Adriaan Snyman, 05/01/2016)
   • Wikipedia oor Baba Vanga: „Some evidence has also been presented that Baba Vanga did not make many of the predictions now attributed to her, but rather people frequently attribute new fake “prophecies” to her since her death, and the lack of a written record of her prophecies, makes any prediction attributed to her difficult to disprove.”

Ensovoorts.

 

Visioene as herwinbare stof

 

As mens na die tydperk kyk waarin die meerderheid van Siener se sienery gemaak was, loop dit gewoonlik deur die jare van die Eerste Wêreld Oorlog, tot die einde van sy lewe (1926). Dus ‘n tydperk wat gekenmerk was aan stryd en onlus – hierdie dinge sien mens ook in sy gesigte.

 

Die sieninge wat in hierdie tyd gemaak was, en wat deur Snyman aangehaal word, het enge betrekking op die gebeurtenisse van daardie tyd. Dit is indien mens hierdie lawwe gissings die agting wil gee om dit as betreklik op enige iets in die werklikheid te beskou. Ek kan nie genoeg beklemtoon nie, dat indien meer mense die oorspronklike sienings self gaan deur lees, minder mense daarin sal glo.

 

Vergelyk ‘n paar van Siener se sienings wat mens nie by Snyman of van die ander apostels se politiese interpretasies vind nie:

 

 • „Twee groot snÿe brood met heuning op gesmeer kom na mÿ toe.” (29 November 1917)[VISIOENE VAN SIENER VAN RENSBURG: 1916 – 1926. (Soos opgeteken deur sy dogter Anna Badenhorst), Lichtenburg Museum 1998/1999, bl. 41 van PDF]
 • „Aan die Weste kom ‘n skotel heuning uit en ‘n mes snÿ stukke af. Ek zit langsaan ‘n tafel en eet van die heuning wat in mÿ bord lê.” (10 Julie 1923)[idem, bl. 32 en 48 van PDF]
 • „Kom aan die Weste ‘n groot hoop mielie stronke uit en dis een vuur Toe staan daar ‘n nieuwe gras dak guis en ek is daar in toe kom heunig koeke uit wat ‘n mes stukken snÿ Heuning staan op die tafel.” (12 Julie 1923)[idem, bl 32 en 48 van PDF]

 

Die aard van Siener se gissings is so willekeurig en duister, dat enige mens met genoeg verbeeldingskrag die goed tot byna enige doel kan aanwend, bv. stories, politieke voorspellinge, geestelike vermanings ens. (Terloops, Snyman skryf ook storieboekke.)

 

Blaai mens ook net ‘n paar blaaie op Snyman se blog terug, dan sien mens dat die visoene ieder jaar aangewend word om die huidige dag se politiek te interpreteer. In 2017 Uncle Aartappel (Angus Buchan) en Coligny. In 2016 vele stories oor oorlog en die einde van die wêreld ens. (aangevuur deur die Trump verkiesing en studente stakings). In 2015 die droogte, probleme met Eskom, en dat dit tekens is vir die aanvang van moeilikheid ens. In 2014 gissings oor Obama, oorlog met Rusland en dat dit aanduidings is vir die aanvang van die 3de Wêreldoorlog ens. In 2013 Mandela se dood en dat die massa slagting sekerlik sal begin ens.

 

Die man in die bruin pak klere

 

Hierdie beroemde mite (DIE MAN IN DIE BRUIN PAK KLERE, Adriaan Snyman, 18/09/2012) kan ook deur een van Siener se ander gesigte verduidelik word:

 

Ek staan en mÿ veldskoen kom ‘n nieuwe oorleer oor en ek het ‘n baie mooi pak klere aan
Toe staan ek en het ‘n nieuwe pak bruin klere aan ons volk se kleur (4 Aug. 1922)[idem, bl.13 van PDF]

 

So ook die een in grys:

 

Net soos Esegiël het Siener van Rensburg ook geprofeteer dat daar twee leiers vir sy volk sal opstaan. Die een in bruin en die ander in grys. Eersgenoemde sal die volk wakker maak en versamel, terwyl laasgenoemde hulle geestelik sal opwek om weer die knie voor Hom te buig. (ESEGIËL, SIENER EN TRUMP, Adriaan Snyman, 13 Feb 2017)

 

Staan ek met nieuw pak grÿs klere nieuw veldskoene bÿ ‘n nieuw zaal en toom In Europa kom ‘n blauw opgerolde vlag uit.
In die Weste lê ‘n groot hoop mielie stronke opmekaar wat nog net bÿ die kante brand.(Europa) In die Ooste is ‘n kospot wat vuur onder is (Unie) (12de Aug. 1922)[idem, bl 13 en 14 van PDF]

 

==> Siener self was die man in bruin en in grys!

 

Sieners, sienaresse en priesters

 

Deur die laaste paar duisend jaar se geskiedenis het daar beslis meer as een siener – en vele sienaresse – by ons volke in Noord-Europa verskyn (die laaste hoor mens natuurlik niks van nie danksy die kerstening van die Noorde).

 

Hierdie mense se klaarsienendheid word dan gewoonlik na hulle dood uitgebuit deur een of ander parasitiese priesterstand, wat dié mense gewoonlik as bonatuurlike wesens (gode) uitkeet, beelde na hulle gedaantes vorm om dit aan die eenvoudige volk te verkoop, en eindelik ganse volke onder hulle gesag bring deur leuens en swendel. Hier is dit ook nie anders nie.―

 

Adriaan Snyman het reeds sy vingers met die OLB gebrand deur dit tot sy smerige Joodse wêreldsaanskouing te probeer aanwend. Hoe hy homself nie kon raaksien in die priester-tipe wie so verag en gehaat word deur daardie ou Frya volk nie, is vir my ‘n raaisel.

 

Ek hoop hierdie opstel het die Siener Mitologie – en veral dié van Adriaan Snyman – vir elke denkende mens ontmag. Laat ons voorts werklikheid met klare oë aanskou, en ons nie laat verblind deur soetpraatjies wat uiteindelik tot ons verdelging sal bydra nie.

 

As die leser dit my sal veroorloof om self een van Siener se sienings tot my saak aan te wend:

 

1 Sept. 1919
Toe staan hier ‘n groot pot en onder die pot is ‘n groot vuur van die Noorde, maar die vuur raak nie dood nie.

 

~ ~ ~