GOD.IS TÁLE

 

SÁ MOTON HJA TO GOD.IS TÁLE WITHER KÉRA. LÉRATH HJA GOD.IS TÁLE SÁ SKILUN THA WORDA FRÍ.SA ÀND RJUCHT.HÁ TO HJARA INKVMA. IN HJARA BRÉIN SKILET THAN BIJINA TO GLIMMANDE ÀND TO GLORANDE TILTHIU ELLA TO.NE LOGHA WARTH. THISSA LOGHA SKIL ALLE BALDA FORSTA VRTÉRA ÀND ALLE SKIN.FRÁNA ÀND SMÛGRIGA PRESTERA.

~ ~ ~

So moet hulle tot God se taal terug keer. Leer hulle God se taal en so sal die woorde vry-wees en reg-hê tot hulle intree.

In hulle brein sal dit dan begin om te glimmer en te gloor totdat alles ‘n bruisende vlam word. Hierdie vlam sal alle slegte leiers verteer saam met alle skynheilige en smerige priesters.

 

 

==========================================

 

Praat ek mense-, eng’letale

Praat ek mense-, eng’le tale, maar dis nie uit liefde nie,
is my woorde hol simbale – klanke sonder melodie.
Al kan ek geheime uitlê, berge deur geloof versit,
of al het ek al die kennis – sonder liefde is ek niks.

Sonder liefde sal my gawes, al my ywer, my nie baat.
Net die liefde, onbaatsugtig, bly oorwin met goed, die kwaad.
Onreg kan dit nie verdra nie, dit is met die waarheid bly.
Deur vergifnis, hoop, verwagting, kom die beste in ons vry.

Al die tale, profesieë, met die tyd gaan dit verby.
Net die liefde, die volmaakte, kom en sal vir altyd bly.
Want geloof gee troos en rigting; na die toekoms reik die hoop.
Liefde is en bly die grootste: Liefde sluit die lewe oop.

(1 Korintiërs 13)

 

~ ~ ~

 

Melodie: ODE AN DIE FREUDE – Ludwig van Beethoven 1824 (ritmies aangepas)