GEBOOIE VIR HOERLINGE

[Hierdie vertaling is daar vir toekomstige nawysing.]

 

 

1.

HWA EN ÔTHERIS HUS. UT NID. THENE RÁDA HÔN ANSTEKTH.
NIS NÉN FRYA.S. HI IS EN HORNING MITH BASTERDE BLOD.
MÉI MAN HIN BI THÉR DÉD BIFÁRA. SA MOT MÀN HIN VPPET FJVR WERPA.
HY MÉI FLÍA SA R KÀN THACH NÀRNE SKIL SÉKUR WÉSA FARA WRÉKANDE HÁND.

 

Wie ‘n andereen se huis uit nyd die rooi haan aansteek, is geen Frya, hy is ‘n hoerling met verbasterde bloed. Sou mens hom by die daad betrap, so moet mens hom oppie vuur werp. Hy mag wegvlug nes hy kan tog nêrens sal hy veilig wees vir die wrekende hand.

 

 

2.

NÉN ÀFTA FRYA.S SKIL OVIR.A MISSLÉGA SINRA NÉSTE MÁLJA NACH KALTA.
IS HWA MISDÉDOCH FAR IM SELVA THA NAVT FRÉSELIK FAR EN ÔRA.
SA MÉI HI HIM SELVA RJUCHTA.
WÀRTHI ALSA ÀRG THÀT ER FRÉSLIK WÀRTH
SA MOT MÀN T ANDA GRÉVA BARA.
MEN IS THÉR HWA THÉR EN ÔTHER ÀFTERBÀKIS BITIGHATH
IN STÉDE FON T TO DVANDE BY THA GRÉVA THAM IS EN HORNING.
VPPER MÀRK MOT I ANDA PÉLE BVNDEN WRDE
SA THAT ET JONG FOLK IM ANSPÉJA MÉI
ÀFTER LÁDATH MÀN OVERA MÀRKA.
MEN NAVT NÉI THA TIN.LÁNA THRVCH THAT EN ÉRE RÁWER ÁK THÉR IS TO FRÉSANE.

 

Geen egte Frya sal oor die misslae van sy naaste maal nog klets nie. Is hy misdadig vir hom self tog nie vreeslik vir iemand anders nie, so mag hy homself regstel. Word hy egter so erg dat hy vreeslik word so moet mens hom aan die grawe oorgee. Maar as daar iemand is wie ‘n ander een agter sy rug aantyg instede van dit by die grawe te doen hy is ‘n hoerling. Op die mark moet hy aan die pale gebind word sodat die jongvolk hom mag bespuug. Na dit neem mens hom oor die marke, maar nie na die *tinmyne nie omdat ‘n ererower ook daar te vrees is.

 

*Moontlik verwys hierdie na Brittanje. Die Fryas het sedert oertyd hulle misdadigers daarheen verban waar hulle o.a. in tinmyne moes werk

 

 

3.

SAHWERSA THÉR ÉNIS IMMAN WÉRE. SÁ ÀRG
THÀT I VS GVNG VRRÉDE BY THA FYAND. PÁDA ÀND TO PÁDA WÉS.
VMBE VSA FLÍBURGA TO NAKA JEFTHA THES NACHTIS THÉRIN TO GLUPA
THAM WÉRE ALLÉNA WROCHT UT FINDA.S BLOD.
HIM SKOLDE MÀN MOTA BARNA.
THA STJVRAR SKOLDON SIN MÀM ÀND AL SINA SIBBA NÉI EN FÉR É.LAND MOTA BRÀNGA
AND THÉR SIN ASK FORSTUVA
TILTHJU.R HÍR NÉN FENINIGE KRÛDON FON WAXA NE MÜGE.
THA FÁMNA MOTON THÀN SIN NÁM UT SPÉJA INVR AL VSA STATA
TILTHJU NÉN BÀRN SIN NÁM NE KRÉJE
ÀND THA ALDA HIN MÜGE VRWERPA.

 

Indien daar eenmaal iemand was, so erg dat hy ons gaan verraai by die vyand, paaie en ompaaie wys, om ons toevlugsoorde te bekruip of tydens die nag daar in te glip; so iemand was immer net voortgebring uit *Finda se bloed. Vir hom sal mens moet verbrand. Die seevaarders sal sy ma en al sy sibbe na ‘n vêr eiland moet vat en daar sy as verstrooi sodat daar hier geen venynige kruie van mag groei nie. Die feetjies moet dan sy naam vervloek in al ons state sodat geen kind sy naam kry nie en dat oumense die naam sal verwerp.

 

*Finda is volgens die Fryas se skeppingmite die grootmoeder van alle ‛geel’ rasse (sien ook)